Dansk Erhverv DIGITAL  nr. 6/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 6 | september 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Hul på fremtiden

 

Sidste uge stod i regeringsudspillenes tegn. Tirsdagens udspil til skattereform gav Dansk Erhvervs cheføkonom Steen Bocian grund til optimisme, mens udspillet til finanslov kan koste private arbejdspladser, advarede underdirektør Geert Laier Christensen. Til gengæld fik erhvervs- og iværksætterudspillet roser fra Dansk Erhvervs administrerende direktør, Jens Klarskov.

Med digitale briller er det interessant at regeringen foreslår en øget bevilling til Datatilsynet, som ikke mindst i lyset af de nye persondataregler er tiltrængt og berettiget, og som Dansk Erhverv flere gange har efterlyst. Desuden lover regeringen at skrue op for it-sikkerheden med 100 mio. kr. til en "national strategi for cyber- og informationssikkerhed". Der skal bedre koordinering på bordet, og Finansministeriet for enden. Det er godt nyt med tanke den seneste tids globale angreb, men stadig en ulige kamp med de kriminelle. På længere sigt er der derfor også brug for også større international koordinering, hvorfor Dansk Erhverv har talt for en digital genevekonvention.

Vi brugte noget af sommeren på at sætte fokus på en række digitale dagsordener, ikke mindst på kompetencer. Det gælder den efterhånden desperate mangel på it-specialister, som rammer danske virksomheder over en bred kam. Og det gælder de helt brede it-kompetencer i arbejdsstyrken i almindelighed, hvor vi var ude med et digitalt nødråb om, at hver tredje dansker mener, at deres uddannelse ikke har klædt dem godt nok på med digitale færdigheder til arbejdsmarkedet.

Nu starter forhandlingerne til ny finanslov. Næste større pakke i sigte er regeringens digitale vækstplan, som kommer engang i efteråret. Her står Dansk Erhverv på spring med 130 konkrete politiske forslag, der skal gøre Danmark til digital vindernation.

På falderebet et tillykke til IT-Branchen der fejrede sin 100 års fødselsdag i denne uge. Teknologi er ikke nyt, men har aldrig været så afgørende.

Janus Sandsgaard
Fagchef for IT og Digitalisering, Dansk Erhverv

Dansk Erhverv vil føre frekvensmidler tilbage til bredbåndsudrulning

I regeringens finanslovsforslag budgetteres der på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område med indtægter på teleområdet på 276,8 mio. kr. fra frekvensauktioner.

Dansk Erhverv mener, at omkostningerne for at få tilladelse til at udrulle nye mobile netværk til telefoni og bredbånd hæmmer udbredelsen af bedre digital infrastruktur til borgere og virksomheder og skader den digitale økonomi. Midlerne bør derfor føres tilbage til investeringer i udrulning af fx passiv bredbåndsinfrastruktur i områder af landet, hvor der ikke er et erhvervsøkonomisk grundlag for udrulning af bredbånd.
Læs Dansk Erhvervs og IT-Branchens indspil til teleforliget

Digitalt nødråb: Vores uddannelser klæder os ikke godt nok på

Hver tredje dansker mener ikke, at deres uddannelse har klædt dem godt nok på med digitale færdigheder til arbejdsmarkedet. Danske virksomheder har brug for medarbejdere, som forstår og kan agere i en digital sammenhæng. Et centralt problem er, at uddannelsessystemet slet ikke i tilstrækkelig omfang er fulgt med tiden og ikke giver de unge de digitale kompetencer, som efterspørges i arbejdslivet.
Læs mere


Matematikkens dag sætter programmering på skoleskemaet

Danmarks Matematiklærerforening udgiver en ny lærebog der som en del af ”Matematikkens dag” løfter programmering ud til danske skoleelever.
Læs mere om bogen her


Eksplosion i telebranchens produktivitet

Telebranchen har oplevet en nærmest eksplosionsagtig produktivitetsvækst de seneste år takket være konkurrence og ny teknologi. En helt ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at det siden år 2000 er gået så svimlende stærkt, at halvt så mange ansatte groft sagt producerer fire gange så meget. ´

Men investeringerne er ikke tilbage på tidligere tiders høje niveau. Det mener Dansk Erhverv, at politikerne bør tage højde for i et nyt teleforlig efter sommerferien, hvis Danmark fortsat skal have nogle af de bedste internetforbindelser i EU.
Læs mere


Den offentlige sektor skal ikke slippe med løftet pegefinder ved datasjusk

Private firmaer risikerer fra maj 2018 en bøde på op imod 150 millioner kroner, hvis de ser stort på beskyttelsen af borgernes personlige oplysninger. Et bredt flertal i folketinget ønsker en tilsvarende sanktion for offentlige myndigheder, men regeringen har foreløbig skudt beslutningen i hjørne, og Dansk Erhverv frygter, at regeringen sender det offentlige i ”digitalt helle”.
Læs mere om sagen i Berlingske Business


Danske virksomheder udlover dusør i rekrutteringen

Danske virksomheder har svært ved at besætte ledige stillinger for it-specialister. Derfor må man gå nye veje. Nogle virksomheder har taget utraditionelle metoder i brug, og bruger op imod 10.000 i findeløn, for at finde de bedste medarbejdere.


Rådgiverdagen 2017

Vær med, når vi på Rådgiverdagen 2017 stiller skarpt på nye tendenser, udfordringer og forretningsmodeller for privat rådgivning og ser på, hvilken værdi privat rådgivning skaber for både offentlige og private indkøbere.
Læs mere og tilmeld dig her