Kort Nyt Personale nr. 2/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr.2 | 12.januar 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Uheldig formulering i mail til gravid var ikke forskelsbehandling

Dansk Erhverv Kort Nyt

En gravid medarbejder fik at vide, at hun ikke ville modtage et rådighedsbeløb under sin barsel. Kort tid efter præciserede arbejdsgiveren dog, at hun ville modtage betalingen i den lønnede del af barslen. Der var derfor ikke tale om forskelsbehandling.
Læs mere


10 huskeregler for valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Dansk Erhverv Kort Nyt

Virksomheder, der har medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, skal være opmærksomme på, at disse bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt vælges for 4 år ad gangen, og valget hertil skal være afholdt inden den ordinære generalforsamling.
Læs mere


Ny udgivelse: Gode Råd Om Lønstatistik

Dansk Erhverv Kort Nyt

Medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver har adgang til Netstat, hvor virksomheder kan trække en lang række statistiske oplysninger om løn og sygefravær fordelt på blandt andet brancher, geografi, arbejdsfunktioner, uddannelsesniveau, erfaring mv. Denne pjece beskriver de vigtigste funktioner i Netstat.
Hent Gode Råd Om Lønstatistik her


Fornyelsen af Butiks- og funktionæroverenskomsten

Dansk Erhverv Kort Nyt

Dansk Erhverv inviterer hermed til en orientering om overenskomstfornyelsen 2017 samt en gennemgang af overenskomsterne. Kurset henvender sig både til dig, som ønsker at blive opdateret på seneste nyt indenfor overenskomstens område, og dig der ønsker en generel indførelse i overenskomstens regler.
Kolding 14/3
København 23/3


Kursus: Grundlæggende ledelse - forår 2017

Dansk Erhverv Kort Nyt

Bliv klædt på med konkrete redskaber og ny inspiration til din rolle som leder. Kurset er velegnet til nye og nuværende ledere, der ikke har en formel lederuddannelse, eller som trænger til ny inspiration. Kurset i 5 moduler kombinerer deltagernes ledererfaringer, teoretiske input og konkrete øvelser – med klart fokus på at deltagerne afprøver metoder i egen virksomhed, får feedback, reflekterer og prøver igen.
København med opstart 31/1
Kolding med opstart 21/2


Beskatning af medarbejdere

Dansk Erhverv Kort Nyt

På kurset gennemgår vi regler og praksis for beskatning og indberetning af løn, personalegoder og honorar, herunder bestyrelseshonorar samt den skattemæssige håndtering af andre udbetalinger, som fx jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og erstatninger.
København 1/3 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - Serviceoverenskomsten
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Serviceoverenskomsten og få samtidig en gennemgang af overenskomstens vigtigste bestemmelser.
Kolding 19/4
København 27/4

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - BKD området (Håndværks- og Butiksoverenskomsten med BKD særaftale)
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Håndværksbageroverenskomsten og Butiksoverenskomsten med BKD særaftale og få samtidig en gennemgang af overenskomsternes vigtigste bestemmelser.
Kolding 25/4
København 9/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Sygefraværssamtalen
Lær reglerne for sygefraværssamtalen og få tips til hvordan du håndterer samtalen bedst muligt.
Kolding 27/4
København 2/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om vikaroverenskomsten
Vikaroverenskomsten mellem 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver bliver forhandlet som en del af overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2017. På webinaret bliver resultatet af overenskomstforhandlingerne gennemgået. Der vil være særligt fokus på de ændringer i den eksisterende overenskomst, som er et resultat af overenskomstforhandlingerne.
Læs mere og tilmeld dig webinaret den 26/4 her

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Det gode erhvervslejemål
Få indblik i udfordringer ved erhvervslejemål og få gode råd til, hvordan du stiller dig bedre som lejer.
Kolding 21/2
København 8/3

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN