Kort Nyt Personale nr. 3/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr.3 | 19. januar 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Strammere regler for refusion af barselsdagpenge ved graviditetsbetinget sygefravær

Dansk Erhverv Kort Nyt

Regeringen har netop vedtaget en ændring af barselsloven, som betyder, at fristen for anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær ikke længere er 8 uger efter orlovsperiodens udløb, men at det skal anmeldes inden 5 uger efter 1. sygefraværsdag.
Læs mere om de nye regler her


Sosu-assistent sov på nattevagten og blev opsagt

Dansk Erhverv Kort Nyt

At lægge sig til at sove i arbejdstiden udgør en misligholdelse af arbejdspligten og er en saglig opsigelsesgrund. Det gjaldt også en social- og sundhedsassistent, der havde nattevagt.
Læs mere


Sådan afregner du løn og feriepenge til fritstillede medarbejdere

Dansk Erhverv Kort Nyt

Efter funktionærloven og ferieloven gælder der særlige regler for, hvordan man håndterer fritstillede medarbejdere. Dansk Erhverv har udarbejdet et notat, der beskriver reglerne og som indeholder eksempler på afregning af løn og ferie til fritstillede medarbejdere.
Læs notatet her


Ikke ny arbejdsgiverperiode efter afholdelse af ferie

Dansk Erhverv Kort Nyt

En sygemeldt medarbejder raskmeldte sig over for kommunen alene med det formål at afholde ferie. Kommunen mente, at der skulle være en ny arbejdsgiverperiode. Ankestyrelsen var uenig og ændrede kommunens afgørelse.
Læs mere


Se de nye fordelsuddannelser i 2017

Dansk Erhverv Kort Nyt

I forlængelse af trepartsaftalen fra august 2016 om flere faglærte og flere praktikpladser er det nu blevet fastlagt, hvilke erhvervsuddannelser der vil være fordelsuddannelser i 2017.
Læs mere


Flere flygtninge i job konferencen – Ses vi?

Dansk Erhverv Kort Nyt

På konferencen kan du blive klogere på mulighederne og gevinsterne ved at ansætte flygtninge. Du kan stadig nå at tilmelde dig og din virksomhed! Konferencen afholdes af Københavns Kommune den 27. januar 2017 kl. 13-16 på Københavns Rådhus.
Læs mere og tilmeld dig konferencen her


Kursus: Grundlæggende ledelse - forår 2017

Dansk Erhverv Kort Nyt

Bliv klædt på med konkrete redskaber og ny inspiration til din rolle som leder. Kurset er velegnet til nye og nuværende ledere, der ikke har en formel lederuddannelse, eller som trænger til ny inspiration. Kurset i 5 moduler kombinerer deltagernes ledererfaringer, teoretiske input og konkrete øvelser – med klart fokus på at deltagerne afprøver metoder i egen virksomhed, får feedback, reflekterer og prøver igen.
Kolding med opstart 21/2


Fornyelsen af Butiks- og funktionæroverenskomsten

Dansk Erhverv Kort Nyt

Dansk Erhverv inviterer hermed til en orientering om overenskomstfornyelsen 2017 samt en gennemgang af overenskomsterne. Kurset henvender sig både til dig, som ønsker at blive opdateret på seneste nyt indenfor overenskomstens område, og dig der ønsker en generel indførelse i overenskomstens regler.
Kolding 14/3
København 29/3


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om vikaroverenskomsten
Vikaroverenskomsten mellem 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver bliver forhandlet som en del af overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2017. På webinaret bliver resultatet af overenskomstforhandlingerne gennemgået. Der vil være særligt fokus på de ændringer i den eksisterende overenskomst, som er et resultat af overenskomstforhandlingerne.
Læs mere og tilmeld dig webinaret den 26/4 her

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Dansk Erhvervs Årsdag 2017
I år er temaet for Årsdagen innovation og iværksætteri. Vi stiller skarpt på iværksætterkultur og på, hvordan vi styrker innovation og iværksætteri i det danske erhvervsliv.
Læs mere og tilmeld dig Årsdagen her

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - BKD området (Håndværks- og Butiksoverenskomsten med BKD særaftale)
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Håndværksbageroverenskomsten og Butiksoverenskomsten med BKD særaftale og få samtidig en gennemgang af overenskomsternes vigtigste bestemmelser.
Kolding 2/5
København 9/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - Serviceoverenskomsten
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Serviceoverenskomsten og få samtidig en gennemgang af overenskomstens vigtigste bestemmelser.
Kolding 19/4
København 27/4

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Beskatning af medarbejdere
På kurset gennemgår vi regler og praksis for beskatning og indberetning af løn, personalegoder og honorar, herunder bestyrelseshonorar samt den skattemæssige håndtering af andre udbetalinger, som fx jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og erstatninger.
København 1/3

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Fornyelsen af overenskomsten for Hotel og Restauration 2017
Få et overblik over de seneste ændringer i overenskomsten for hotel- og restaurationsområdet, som er blevet aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2017.
Kolding 26/4
København 2/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Det gode erhvervslejemål
Få indblik i udfordringer ved erhvervslejemål og få gode råd til, hvordan du stiller dig bedre som lejer.
Kolding 21/2
København 8/3

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN