Kort Nyt Personale nr. 4/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 4 | 26. januar 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Hvornår er en fratrædelsesaftale ”til fuld og endelig afgørelse”?

Dansk Erhverv Kort Nyt

Ligebehandlingsnævnet har i to nye kendelser taget stilling til, om en fratrædelsesaftale, indgået ”til fuld og endelig afgørelse”, afskar medarbejderen fra at rejse godtgørelseskrav for forskelsbehandling. Det kom der vidt forskellige resultater ud af.
Læs mere om sagerne her


Sagligt at opsige medarbejder, der var sygemeldt efter samarbejdsproblemer

Dansk Erhverv Kort Nyt

En medarbejder sygemeldte sig efter samarbejdsproblemer med en kollega. Virksomheden opsagde medarbejderen efter 4 måneders sygefravær, da det var usikkert, hvornår hun kunne vende tilbage til arbejdet. En faglig voldgift frifandt virksomheden fuldt ud.
Læs mere


Ny pjece: Gode Råd Om ansættelsesklausuler

Dansk Erhverv Kort Nyt

Reglerne for ansættelsesklausuler er gennem årene blevet ændret flere gange, sidst med virkning fra 1. januar 2016. Det betyder, at der i dag er 3 forskellige regelsæt, der regulerer området. Hvilket regelsæt, der skal anvendes, afhænger af på hvilket tidspunkt, klausulen er indgået, samt hvilken type ansættelsesklausul, der er tale om. Denne pjece beskriver de nyeste regler for kunde- og konkurrenceklausuler, og giver et overblik over omkostningerne ved at pålægge en medarbejder en klausul.
Hent pjecen her


Fornyelsen af Butiks- og funktionæroverenskomsten

Dansk Erhverv Kort Nyt

Dansk Erhverv inviterer hermed til en orientering om overenskomstfornyelsen 2017 samt en gennemgang af overenskomsterne. Kurset henvender sig både til dig, som ønsker at blive opdateret på seneste nyt indenfor overenskomstens område, og dig der ønsker en generel indførelse i overenskomstens regler.
Kolding 14/3
København 29/3


WEBINAR om vikaroverenskomsten

Dansk Erhverv Kort Nyt

Vikaroverenskomsten mellem 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver bliver forhandlet som en del af overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2017. På webinaret bliver resultatet af overenskomstforhandlingerne gennemgået. Der vil være særligt fokus på de ændringer i den eksisterende overenskomst, som er et resultat af overenskomstforhandlingerne.
Læs mere og tilmeld dig webinaret den 26/4 her


Dansk Erhvervs Årsdag 2017

Dansk Erhverv Kort Nyt

 I år er temaet for Årsdagen innovation og iværksætteri. Vi stiller skarpt på iværksætterkultur og på, hvordan vi styrker innovation og iværksætteri i det danske erhvervsliv. Årsdagen afholdes tirsdag den 9. maj i Øksnehallen.
Læs mere og tilmeld dig Årsdagen her


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - BKD området (Håndværks- og Butiksoverenskomsten med BKD særaftale)
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Håndværksbageroverenskomsten og Butiksoverenskomsten med BKD særaftale og få samtidig en gennemgang af overenskomsternes vigtigste bestemmelser.
Kolding 2/5
København 9/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - Serviceoverenskomsten
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Serviceoverenskomsten og få samtidig en gennemgang af overenskomstens vigtigste bestemmelser.
Kolding 19/4
København 27/4

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Beskatning af medarbejdere
På kurset gennemgår vi regler og praksis for beskatning og indberetning af løn, personalegoder og honorar, herunder bestyrelseshonorar samt den skattemæssige håndtering af andre udbetalinger, som fx jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og erstatninger.
København 1/3

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Fornyelsen af overenskomsten for Hotel og Restauration 2017
Få et overblik over de seneste ændringer i overenskomsten for hotel- og restaurationsområdet, som er blevet aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2017.
Kolding 26/4
København 2/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Sygefraværssamtalen
Lær reglerne for sygefraværssamtalen og få tips til hvordan du håndterer samtalen bedst muligt.
Kolding 27/4
København 2/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Det gode erhvervslejemål
Få indblik i udfordringer ved erhvervslejemål og få gode råd til, hvordan du stiller dig bedre som lejer.
Kolding 21/2
København 8/3

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN