Kort Nyt Personale nr. 6/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 6 | 9. februar 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Facebookopslag var illoyalt – men bortvisning kom for sent

Dansk Erhverv Kort Nyt

En klinikassistent udviste illoyal adfærd gennem opdatering på Facebook, som kunne begrunde en bortvisning. Arbejdsgiveren handlede dog ikke umiddelbart efter at have fået kendskab til indholdet, og bortvisningen var derfor uberettiget.
Læs mere


Grænsen for at få arbejdstilladelse efter beløbsordningen forhøjes

Dansk Erhverv Kort Nyt

Udlændinge fra tredjelande kan få en arbejdstilladelse i Danmark efter beløbsordningen. Grænsen herfor er pr. 1. februar 2017 takstmæssigt forhøjet til 408.800 kr.
Læs mere


Fornyelsen af Butiks- og funktionæroverenskomsten

Dansk Erhverv Kort Nyt

Dansk Erhverv inviterer hermed til en orientering om overenskomstfornyelsen 2017 samt en gennemgang af overenskomsterne. Kurset henvender sig både til dig, som ønsker at blive opdateret på seneste nyt indenfor overenskomstens område, og dig der ønsker en generel indførelse i overenskomstens regler.
Kolding 14/3
København 23/3


WEBINAR om vikaroverenskomsten

Dansk Erhverv Kort Nyt

Vikaroverenskomsten mellem 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver bliver forhandlet som en del af overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2017. På webinaret bliver resultatet af overenskomstforhandlingerne gennemgået. Der vil være særligt fokus på de ændringer i den eksisterende overenskomst, som er et resultat af overenskomstforhandlingerne.
Læs mere og tilmeld dig webinaret den 26/4 her


Dansk Erhvervs Årsdag 2017

Dansk Erhverv Kort Nyt

I år er temaet for Årsdagen innovation og iværksætteri. Vi stiller skarpt på iværksætterkultur og på, hvordan vi styrker innovation og iværksætteri i det danske erhvervsliv. Årsdagen afholdes tirsdag den 9. maj i Øksnehallen.
Læs mere og tilmeld dig Årsdagen her


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Beskatning af medarbejdere
På kurset gennemgår vi regler og praksis for beskatning og indberetning af løn, personalegoder og honorar, herunder bestyrelseshonorar samt den skattemæssige håndtering af andre udbetalinger, som fx jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og erstatninger.
København 1/3

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Fornyelsen af overenskomsten for Hotel og Restauration 2017
Få et overblik over de seneste ændringer i overenskomsten for hotel- og restaurationsområdet, som er blevet aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2017.
Kolding 26/4
København 2/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - Serviceoverenskomsten
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Serviceoverenskomsten og få samtidig en gennemgang af overenskomstens vigtigste bestemmelser.
Kolding 19/4
København 27/4

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Sygefraværssamtalen
Lær reglerne for sygefraværssamtalen og få tips til hvordan du håndterer samtalen bedst muligt.
Kolding 27/4
København 2/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Salg via samarbejde
Mange virksomheder ønsker at booste salget. Når ikke man har råd til at ansætte sælgere, kan dette ske via et samarbejde med andre virksomheder i eller udenfor Danmark. Hør om dette samt fordele og ulemper ved indgåelse af samarbejdsaftaler generelt, og hvad du bør være særligt opmærksom på.
Kolding 28/2
København 21/3

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Sådan udfylder du et ESPD korrekt
Dansk Erhverv inviterer til gå hjem-møde, der trin for trin fører dig igennem, hvordan du udfylder de enkelte punkter i ESPD’et og giver dig et overblik over de udfordringer, der kan være forbundet med ESPD’et.
Kolding 7/3
København 16/3

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN