Kort Nyt Personale nr. 7/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 7 | 16. februar 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

I orden at afskedige, selvom der var bugetteret med et overskud

Dansk Erhverv Kort Nyt

Det var lovligt for en selvejende institution at opsige en række lærere med henvisning til forventet økonomisk nedgang, på trods af at der samtidigt var budgetteret med en overskudsgrad på 2,6 %.
Læs mere


Forhandlinger om OK-2017 i afgørende fase

Dansk Erhverv Kort Nyt

Overenskomstforhandlinger går nu ind i den afgørende fase. Der vil være løbende drøftelser mellem parterne på HK området i løbet af denne uge, og Dansk Erhvervs bestyrelse er indkaldt for at deltage i forhandlingerne lørdag den 18. februar.


Ny pjece: Gode råd om ansættelse af flygtninge i støttet beskæftigelse

Dansk Erhverv Kort Nyt

 Ansættelse af en flygtning kan ske på helt almindelige vilkår, men da de fleste flygtninge er udfordret af manglende sproglige og faglige kompetencer, er det mest almindeligt i første omgang at ansætte vedkommende i et støttet beskæftigelsesforløb med henblik på opkvalificering. I denne pjece kan du læse mere om mulighederne for at ansætte en flygtning.
- Hent pjecen her
- Se alle Dansk Erhvervs "Gode Råd Om"-pjecer her


Refusion af kost og logi til IGU-deltagere på AMU-kurser

Dansk Erhverv Kort Nyt

Hvis deltagere på IGU (Integrations Grund Uddannelsen) modtager undervisning på et AMU-center langt fra hjemkommunen, kan der ansøges om refusion af udgifter til kost og logi.
Læs mere


Hurtig hjælp til virksomheder, der vil ansætte flygtninge i IGU-job

Dansk Erhverv Kort Nyt

Nogle få virksomheder er kommet i klemme i IGU-ordningen, da det har voldt besvær at få afklaret om den flygtning, som de gerne ville ansætte, nu også var i målgruppen for IGU-job. Nu er der hjælp at hente.
Læs mere


Fornyelsen af Butiks- og funktionæroverenskomsten

Dansk Erhverv Kort Nyt

Dansk Erhverv inviterer hermed til en orientering om overenskomstfornyelsen 2017 samt en gennemgang af overenskomsterne. Kurset henvender sig både til dig, som ønsker at blive opdateret på seneste nyt indenfor overenskomstens område, og dig der ønsker en generel indførelse i overenskomstens regler.
København 27/3


WEBINAR om vikaroverenskomsten

Dansk Erhverv Kort Nyt

Vikaroverenskomsten mellem 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver bliver forhandlet som en del af overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2017. På webinaret bliver resultatet af overenskomstforhandlingerne gennemgået. Der vil være særligt fokus på de ændringer i den eksisterende overenskomst, som er et resultat af overenskomstforhandlingerne.
Læs mere og tilmeld dig webinaret den 26/4 her


Dansk Erhvervs Årsdag 2017

Dansk Erhverv Kort Nyt

 I år er temaet for Årsdagen innovation og iværksætteri. Vi stiller skarpt på iværksætterkultur og på, hvordan vi styrker innovation og iværksætteri i det danske erhvervsliv. Årsdagen afholdes tirsdag den 9. maj i Øksnehallen.
Læs mere og tilmeld dig Årsdagen her 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - BKD området (Håndværks- og Butiksoverenskomsten med BKD særaftale)
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Håndværksbageroverenskomsten og Butiksoverenskomsten med BKD særaftale og få samtidig en gennemgang af overenskomsternes vigtigste bestemmelser.
Kolding 2/5
København 9/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - Serviceoverenskomsten
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Serviceoverenskomsten og få samtidig en gennemgang af overenskomstens vigtigste bestemmelser.
Kolding 19/4
København 27/4

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Sygefraværssamtalen
Lær reglerne for sygefraværssamtalen og få tips til hvordan du håndterer samtalen bedst muligt.
Kolding 27/4
København 2/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Fornyelsen af overenskomsten for Hotel og Restauration 2017
Få et overblik over de seneste ændringer i overenskomsten for hotel- og restaurationsområdet, som er blevet aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2017.
Kolding 26/4
København 2/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Dankort på mobilen - Er du klar til at tage imod dine kunder?
Betalinger via mobilen efterspørges af stadig flere forbrugere. Nets og Dansk Erhverv inviterer til informationsmøde om Dankort på mobilen.
København 28/2

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Sæt turbo på arbejdsglæden og øg produktiviteten med op til 127 %
Dansk Erhverv sætter i samarbejde med PS4 A/S motivation på dagsordenen. Kom og få veldokumenterede og stærke værktøjer til at skabe Det Motiverende Arbejdsmiljø (DMA) i din organisation.
Århus 1/3
København 2/3

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Databehandleraftaler - en nødvendighed for alle virksomheder
Den nye persondataforordning aktualiserer behovet for at indgå udvidede databehandleraftaler med ens kunder, leverandører eller hostingfirmaer. Dansk Erhverv og IT-Branchen lancerer derfor en afbalanceret datatabehandleraftale til brug for medlemmerne, som gennemgås på møder rundt omkring i landet.
Århus 1/3
Odense 1/3
Aabenraa 6/3

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN