Kort Nyt Personale nr. 9/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 9 | 2. marts 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Bliv opdateret på de netop indgåede overenskomster

Dansk Erhverv Kort Nyt

I weekenden blev butiksoverenskomsten og funktionæroverenskomsten fornyet. Bliv orienteret om fornyelserne her, og få et hurtigt overblik over ændringerne i overenskomsterne her.
Læs mere


Hvornår varsles en ændring i arbejdsforholdene korrekt?

Dansk Erhverv Kort Nyt

Der har i medierne været en del opmærksomhed omkring SKATs afvarsling af betalte fridage og DR’s forgæves forsøg på at bortvarsle medarbejdernes betalte spisepause. Se hvordan reglerne er på området omkring opsigelse af kutymer over for medarbejderne.
Læs mere


Kommune videregav medarbejders helbredsoplysninger til arbejdsgiver

Dansk Erhverv Kort Nyt

En kommunes videregivelse af en medarbejders helbredsoplysninger til arbejdsgiveren, som led i partshøring, var ikke i strid med hverken forvaltningsloven eller persondataloven. Det har Højesteret for nyligt fastslået.
Læs mere


Fornyelsen af Butiks- og funktionæroverenskomsten

Dansk Erhverv Kort Nyt

Dansk Erhverv inviterer hermed til en orientering om overenskomstfornyelsen 2017 samt en gennemgang af overenskomsterne. Kurset henvender sig både til dig, som ønsker at blive opdateret på seneste nyt indenfor overenskomstens område, og dig der ønsker en generel indførelse i overenskomstens regler.
København 27/3


WEBINAR om vikaroverenskomsten

Dansk Erhverv Kort Nyt

Vikaroverenskomsten mellem 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver bliver forhandlet som en del af overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2017. På webinaret bliver resultatet af overenskomstforhandlingerne gennemgået. Der vil være særligt fokus på de ændringer i den eksisterende overenskomst, som er et resultat af overenskomstforhandlingerne.
Læs mere og tilmeld dig webinaret den 26/4 her


Dansk Erhvervs Årsdag 2017

Dansk Erhverv Kort Nyt

I år er temaet for Årsdagen innovation og iværksætteri. Vi stiller skarpt på iværksætterkultur og på, hvordan vi styrker innovation og iværksætteri i det danske erhvervsliv. Årsdagen afholdes tirsdag den 9. maj i Øksnehallen.
Læs mere og tilmeld dig Årsdagen her


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - BKD området (Håndværks- og Butiksoverenskomsten med BKD særaftale)
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Håndværksbageroverenskomsten og Butiksoverenskomsten med BKD særaftale og få samtidig en gennemgang af overenskomsternes vigtigste bestemmelser.
Kolding 2/5
København 9/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - Serviceoverenskomsten
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Serviceoverenskomsten og få samtidig en gennemgang af overenskomstens vigtigste bestemmelser.
Kolding 19/4
København 27/4

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Fornyelsen af overenskomsten for Hotel og Restauration 2017
Få et overblik over de seneste ændringer i overenskomsten for hotel- og restaurationsområdet, som er blevet aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2017.
Kolding 26/4
København 2/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om deltidsloven og tidsbegrænsede ansættelser
Deltag på Dansk Erhvervs webinar og få styr på de juridiske faldgruber for deltidsansatte og medarbejdere i en tidsbegrænset ansættelse.
Læs mere og tilmeld dig webinaret den 3/5 her

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Databehandleraftaler - en nødvendighed for alle virksomheder
Den nye persondataforordning aktualiserer behovet for at indgå udvidede databehandleraftaler med ens kunder, leverandører eller hostingfirmaer. Dansk Erhverv og IT-Branchen lancerer derfor en afbalanceret datatabehandleraftale til brug for medlemmerne, som gennemgås på møder rundt omkring i landet.
Aabenraa 6/3

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Sygefraværssamtalen
Lær reglerne for sygefraværssamtalen og få tips til hvordan du håndterer samtalen bedst muligt.
Kolding 27/4
København 2/5

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN