Kort Nyt Personale nr. 12/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 12 | 23. marts 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

SMS til kvindelig pædagog: ”Du er opsagt blandt andet på grund af dit køn”

Dansk Erhverv Kort Nyt

En kvindelig pædagog blev opsagt fra sin stilling på det opholdssted, hun var ansat. Ligebehandlingsnævnet fandt, at arbejdsgiveren lagde vægt på medarbejderens køn ved udvælgelsen af vedkommende til afskedigelse og tilkendte pædagogen en godtgørelse.
Læs mere


Seneste nyt om fornyelse af overenskomster

Dansk Erhverv Kort Nyt

I den seneste uge er der indgået aftaler om fornyelser af nedenstående overenskomster.
Læs uddybende orienteringer om overenskomsterne her:

- Lageroverenskomsten

- Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

- Fritvalgsoverenskomsten

- Serviceoverenskomsten og Vinduespolereroverenskomsten


Handicappet fleksjobber opsagt, fordi arbejdsgiver ikke kunne indrette enmandskontor

Dansk Erhverv Kort Nyt

En handicappet medarbejder blev afskediget fra sin fleksjobstilling, efter at have anmodet om skånebehov i form af et stillerum. Arbejdsgiveren havde ikke tilsidesat sine tilpasningsforpligtelser efter forskelsbehandlingsloven, og blev derfor frikendt.
Læs mere


Dansk Erhvervs Årsdag 2017

Dansk Erhverv Kort Nyt

I år er temaet for Årsdagen innovation og iværksætteri. Vi stiller skarpt på iværksætterkultur og på, hvordan vi styrker innovation og iværksætteri i det danske erhvervsliv. Årsdagen afholdes tirsdag den 9. maj i Øksnehallen.
Læs mere og tilmeld dig Årsdagen her


Følg Dansk Erhverv ARBEJDSMILJØ

Dansk Erhverv Kort Nyt

Dansk Erhverv står bag en ny LinkedIn side, hvor du kan læse artikler og nyheder om Arbejdsmiljø og få inspiration til arbejdsmiljøarbejdet i din virksomhed.
Følg siden her


Overenskomstkursus - BKD området (Håndværks- og Butiksoverenskomsten med BKD særaftale)

Dansk Erhverv Kort Nyt

Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Håndværksbageroverenskomsten og Butiksoverenskomsten med BKD særaftale og få samtidig en gennemgang af overenskomsternes vigtigste bestemmelser.
Kolding 2/5
København 9/5


WEBINAR om deltidsloven og tidsbegrænsede ansættelser

Dansk Erhverv Kort Nyt

Deltag på Dansk Erhvervs webinar og få styr på de juridiske faldgruber for deltidsansatte og medarbejdere i en tidsbegrænset ansættelse.
Læs mere og tilmeld dig webinaret den 3/5 her


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - Serviceoverenskomsten
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Serviceoverenskomsten og få samtidig en gennemgang af overenskomstens vigtigste bestemmelser.
Kolding 19/4
København 27/4

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Fornyelsen af overenskomsten for Hotel og Restauration 2017
Få et overblik over de seneste ændringer i overenskomsten for hotel- og restaurationsområdet, som er blevet aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2017.
Kolding 26/4
København 2/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om vikaroverenskomsten
Vikaroverenskomsten mellem 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver bliver forhandlet som en del af overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2017. På webinaret bliver resultatet af overenskomstforhandlingerne gennemgået. Der vil være særligt fokus på de ændringer i den eksisterende overenskomst, som er et resultat af overenskomstforhandlingerne.
Læs mere og tilmeld dig webinaret den 26/4 her

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Sygefraværssamtalen
Lær reglerne for sygefraværssamtalen og få tips til hvordan du håndterer samtalen bedst muligt.
Kolding 27/4
København 2/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Forskelsbehandling pga. alder - fra annoncering til afskedigelse
Mange arbejdsgivere oplever, at det er en stor udfordring at navigere rundt i regler og praksis om særligt beskyttede medarbejdere. Dansk Erhverv inviterer derfor til et målrettet kursus i forskelsbehandlingslovens regler om aldersdiskrimination.
Kolding 4/5
København 10/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Nye regler for registrering af erhvervsejendomme
Registreringen af anvendelsen af erhvervsejendomme er startet i november 2016 i Syd- og Sønderjylland og løber i resten af landet indtil oktober 2018. I Region Hovedstaden og på Fyn starter registrering i august 2017. Dansk Erhverv inviterer i samarbejde med SKAT til et formiddagsmøde om de nye regler for registrering af anvendelsen af erhvervsejendomme i BBR.
Århus 24/4
København 19/6

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN