Kort Nyt Personale nr. 16/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 16 | 27. april 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Har du styr på overførsel af ferie?

Dansk Erhverv Kort Nyt

Ferieåret slutter den 30. april 2017. Det er derfor tid til at få styr på ikke-afholdt ferie Skal ferien overføres eller udbetales? Vi repeterer reglerne omkring ikke-afholdt ferie.

Læs mere


Sæsonen for Fritvalg ender, og en ny begynder

Dansk Erhverv Kort Nyt

Dansk Erhvervs overenskomster med HK har bestemmelser om Fritvalgs Lønkonti. Pr. 1. marts 2017 er satserne herfor forhøjet med 0,7 pct. Et overskud på Fritvalgs Lønkontoen ved ferieårets udløb videreføres til udbetaling i det kommende ferieår.
Læs mere om Fritvalgs Lønkonto


Kurser i nye overenskomster

Dansk Erhverv Kort Nyt

Hvad betyder de nye overenskomster på dit område? Dansk Erhverv afholder nu en række kurser om overenskomsternes vigtigste elementer og ændringer.

Find yderligere kurser her: Kurser 2017Integration: Alle IGU-stillinger skal nu indberettes elektronisk

Dansk Erhverv Kort Nyt

Virksomheder der opretter stillinger, der er omfattet af IGU-ordningen (Integrations Grund Uddannelsen for flygtninge) skal nu indberette stillingerne elektronisk.
Læs mere om elektronisk indberetning af IGU-stillinger 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Sygefraværssamtalen
Lær reglerne for sygefraværssamtalen og få tips til hvordan du håndterer samtalen bedst muligt.
København 2/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev stripForskelsbehandling pga. alder - fra annoncering til afskedigelse
Mange arbejdsgivere oplever, at det er en stor udfordring at navigere rundt i regler og praksis om særligt beskyttede medarbejdere. Dansk Erhverv inviterer derfor til et målrettet kursus i forskelsbehandlingslovens regler om aldersdiskrimination.
Kolding 4/5
København 10/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om partshøring
En del af Dansk Erhvervs medlemmer er omfattet af forvaltningsloven eller har på anden vis forpligtet sig til at følge den. Dette betyder, at der i forbindelse med at der træffes afgørelser om ansættelsesretlige sanktioner, herunder advarsel, opsigelse eller bortvisning, skal ske partshøring.
Hos dig selv, 16/5

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN