Kort Nyt Personale nr. 17/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 17 | 4. maj 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Medarbejder på barsel havde ikke ret til positiv særbehandling

Dansk Erhverv Kort Nyt

En virksomhed opsagde en medarbejder på barsel, da de skulle lukke ved udgangen af året. På grund af problemer med erhvervslejemålet, måtte virksomheden forlænge driften ad flere omgange, men de havde ikke pligt til at forlænge medarbejderens ansættelse.
Læs mere


Begrænset kundeservice hos Udbetaling Danmark fra 24. maj til 5. juni

Dansk Erhverv Kort Nyt

Udbetaling Danmark udskifter it-systemet til barselsdagpenge i perioden d. 24. maj til d. 5. juni 2017. Det kan medføre begrænset kundeservice ved henvendelser, oplyser Udbetaling Danmark.
Læs mere


Kurser i nye overenskomster

Dansk Erhverv Kort Nyt

Hvad betyder de nye overenskomster på dit område? Dansk Erhverv afholder nu en række kurser om overenskomsternes vigtigste elementer og ændringer.

Find yderligere kurser her: Kurser 2017


Kursus: Rekruttering

Dansk Erhverv Kort Nyt

På kurset kommer du igennem: organisationsanalyse – de fremtidige behov for arbejdskraft i virksomheden; stillingsanalyse – de vigtige opgaver i jobbet; jobannoncen; jobsamtalen – hvordan gør du det bedst muligt; afslag; onboarding af den nye medarbejder og udformningen af ansættelseskontrakten.
København 11/5


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om ansættelse af sommerferieafløsere
Overvejer du at ansætte en ferieafløser eller øge timerne for én eller flere af dine ansatte i sommerperioden? Så deltag i Dansk Erhvervs webinar om ansættelse af sommerferieafløsere, hvor vi vil kigge nærmere på reglerne om, hvornår der opnås funktionærstatus, ansættelse i en tids- eller opgavebegrænset periode og ansættelse på midlertidig funktionærkontrakt.
Hos dig selv, 18/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev stripForskelsbehandling pga. alder - fra annoncering til afskedigelse
Mange arbejdsgivere oplever, at det er en stor udfordring at navigere rundt i regler og praksis om særligt beskyttede medarbejdere. Dansk Erhverv inviterer derfor til et målrettet kursus i forskelsbehandlingslovens regler om aldersdiskrimination.
København 10/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om G-dage - ikke vikarbureauorienteret
Hvad enten du har behov for helt grundlæggende viden om G-dage eller blot ønsker at teste, om din nuværende viden om G-dage er opdateret, så kan du med fordel deltage i webinaret og blive opdateret på reglerne og den nyere praksis om G-dage.
Hos dig selv, 31/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Udstationering
Kom og hør mere om regler, gode råd og muligheder i forbindelse med udstationeringer. Vi ser på de ansættelsesretlige regler, skatteregler, social sikring samt muligheder for hjælp når det går galt og hvilke overvejelser en virksomhed bør gøre sig, når de skal udstationere medarbejdere.
København 17/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om partshøring
En del af Dansk Erhvervs medlemmer er omfattet af forvaltningsloven eller har på anden vis forpligtet sig til at følge den. Dette betyder, at der i forbindelse med at der træffes afgørelser om ansættelsesretlige sanktioner, herunder advarsel, opsigelse eller bortvisning, skal ske partshøring.
Hos dig selv, 16/5

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN