Kort Nyt Personale nr. 19/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 19 | 18. maj 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Bankgebyrer røg i kagekassen

Dansk Erhverv Kort Nyt

Det var berettiget at bortvise en bankassistent med 28 års anciennitet, da hun havde lagt gebyrer opkrævet fra kunderne i bankens ”kagekasse”, som blev brugt af medarbejderne, når afdelingen med jævne mellemrum skulle købe kage.
Læs mere


Lidt for bastante udsagn endte med bortvisning

Dansk Erhverv Kort Nyt

En medarbejder blev bortvist, fordi han fastholdte, at han ikke havde ansvaret for, at sikkerhedsforskrifterne i afdelingen blev overholdt. Bortvisningen var berettiget, da det gav virksomheden alvorlig grund til at betvivle medarbejderens loyalitet.
Læs mere


Ny markedsføringslov kan få betydning for dine ansættelseskontrakter

Dansk Erhverv Kort Nyt

Folketinget har vedtaget en ny markedsføringslov, der træder i kraft pr. 1. juli 2017. Lovændringen vil få betydning i forhold til henvisninger til loven i blandt andet ansættelseskontrakter.
Læs mere


Nedlæggelse af nat- og weekendvagter var en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet

Dansk Erhverv Kort Nyt

Tre sygeplejersker med varierende arbejdstider fik ændret deres arbejdsplan, så de fremadrettet ikke skulle arbejde nat og weekend og dermed heller ikke fik tillæg for arbejde på disse tidspunkter. Dette udgjorde en væsentlig vilkårsændring.
Læs mere


Sidste nyt i ansættelsesret

Dansk Erhverv Kort Nyt

Bliv opdateret på ansættelsesretten på en hurtig og effektiv måde. På kurset gennemgår vi aktuel retspraksis og seneste lovændringer, samt behandler en række aktuelle temaer, som er oppe i tiden. Alt sammen ud fra en praktisk vinkel, som du kan anvende i din hverdag.
Kolding 1/6
København 6/6


Kurser i nye overenskomster

Dansk Erhverv Kort Nyt

Hvad betyder de nye overenskomster på dit område? Dansk Erhverv afholder nu en række kurser om overenskomsternes vigtigste elementer og ændringer.


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om G-dage - ikke vikarbureauorienteret
Hvad enten du har behov for helt grundlæggende viden om G-dage eller blot ønsker at teste, om din nuværende viden om G-dage er opdateret, så kan du med fordel deltage i webinaret og blive opdateret på reglerne og den nyere praksis om G-dage.
Hos dig selv, 31/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om Lederaftalen
På dette webinar vil du få indblik i, hvornår Lederaftalen er gældende, og hvem der kan være omfattet af Lederaftalen.
Hos dig selv, 7/6

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
International arbejdskraft - Indstationering
Dansk Erhverv inviterer i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til et halvdagskursus. Kom og hør mere om reglerne for arbejdstilladelser, herunder den praktiske fremgangsmåde ved ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse. Herudover behandles reglerne om RUT-registeret, udstationeringsloven og Arbejdsmarkedsfonden for udstationerede (AFU) samt social sikring.
København 12/6

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN