Kort Nyt Personale nr. 20/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 20 | 24. maj 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Nye regler om G-dage pr. 1. juli 2017

Dansk Erhverv Kort Nyt

G-dage for ansættelsesforhold af under 3 måneders varighed var påtænkt helt at skulle bortfalde ved udgangen af 2017. Men denne udfasning ophører pr. 1. juli 2017, hvor nye regler træder i kraft.
Læs mere


Sagligt at afskedige stressramt medarbejder

Dansk Erhverv Kort Nyt

En medarbejder havde været sygemeldt med stress i 6 måneder, og arbejdsgiveren havde ikke haft en uforsvarlig arbejdstilrettelæggelse og forsøgt at tilpasse arbejdet til medarbejderens behov. Opmanden fandt, at det var sagligt at afskedige medarbejderen.
Læs mere


Sidste nyt i ansættelsesret

Dansk Erhverv Kort Nyt

Bliv opdateret på ansættelsesretten på en hurtig og effektiv måde. På kurset gennemgår vi aktuel retspraksis og seneste lovændringer, samt behandler en række aktuelle temaer, som er oppe i tiden. Alt sammen ud fra en praktisk vinkel, som du kan anvende i din hverdag.
Kolding 1/6
København 6/6


Kurser i nye overenskomster

Dansk Erhverv Kort Nyt

Hvad betyder de nye overenskomster på dit område? Dansk Erhverv afholder nu en række kurser om overenskomsternes vigtigste elementer og ændringer.


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om G-dage - ikke vikarbureauorienteret
Hvad enten du har behov for helt grundlæggende viden om G-dage eller blot ønsker at teste, om din nuværende viden om G-dage er opdateret, så kan du med fordel deltage i webinaret og blive opdateret på reglerne og den nyere praksis om G-dage.
Hos dig selv, 31/5

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om Lederaftalen
På dette webinar vil du få indblik i, hvornår Lederaftalen er gældende, og hvem der kan være omfattet af Lederaftalen.
Hos dig selv, 7/6

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
International arbejdskraft - Indstationering
Dansk Erhverv inviterer i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til et halvdagskursus. Kom og hør mere om reglerne for arbejdstilladelser, herunder den praktiske fremgangsmåde ved ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse. Herudover behandles reglerne om RUT-registeret, udstationeringsloven og Arbejdsmarkedsfonden for udstationerede (AFU) samt social sikring.
København 12/6

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN