Kort Nyt Personale nr. 23/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 23 | 15. juni 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Beløbsordningen ændres 1. juli

Dansk Erhverv Kort Nyt

Reglerne om arbejdstilladelse efter beløbsordningen ændres. Fremadrettet vil løngoder ikke kunne indgå i beløbsgrænsen, som aktuelt er på 408.800 kr.
Læs mere


Grove udtalelser på Facebook var ikke nok til bortvisning

Dansk Erhverv Kort Nyt

En sygehusportør blev bortvist for at lægge et groft og provokerende opslag om sin arbejdsgiver på Facebook. Dommeren fandt ikke bortvisningen berettiget.
Læs mere


Ingen pligt til at tilbyde opsagt medarbejder en anden ledig stilling

Dansk Erhverv Kort Nyt

En virksomhed var ikke forpligtet til at tilbyde en ledig stilling til en medarbejder, der blev opsagt på grund af arbejdsmangel. Opsigelsen var saglig, idet medarbejderen ikke havde de rette kvalifikationer til den ledige stilling.
Læs mere


VEU-anbefalinger er en broget buket

Dansk Erhverv Kort Nyt

VEU-ekspertgruppen har netop præsenteret sine anbefalinger til fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelsessystem. Anbefalingerne er en broget buket med både roser og tidsler, lyder det fra Dansk Erhverv.
Læs mere


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - Serviceoverenskomsten
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Serviceoverenskomsten og få samtidig en gennemgang af overenskomstens vigtigste bestemmelser.
København 30/8

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om G-dage - ikke vikarbureauorienteret
Hvad enten du har behov for helt grundlæggende viden om G-dage eller blot ønsker at teste, om din nuværende viden om G-dage er opdateret, så kan du med fordel deltage i webinaret og blive opdateret på reglerne og den nyere praksis om G-dage.
Hos dig selv (23/6)

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om partshøring
På webinaret gennemgår vi blandt andet hvilke virksomheder/selvejende institutioner, der er omfattet af forvaltningsloven, hvordan en partshøring gennemføres i praksis, herunder krav til indhold mv., og hvilken betydning mangler i partshøringen kan få.
Hos dig selv (29/8)

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN