Kort Nyt Personale nr. 24/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 24 | 22. juni 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Kræftsyg medarbejder kunne opsiges sagligt

Dansk Erhverv Kort Nyt

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige en medarbejder, der på grund af sin kræftsygdom havde hyppige toiletbesøg. Arbejdsgiveren forsøgte løbende at tilpasse arbejdsopgaverne, og havde derfor opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.
Læs mere


Nybagt far blev afskediget og fik tilkendt godtgørelse

Dansk Erhverv Kort Nyt

En bygningskonstruktør blev afskediget på grund af utilfredsstillende performance. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at virksomheden havde bevist, at afskedigelsen ikke var begrundet i fædreorloven, og medarbejderen fik derfor tilkendt godtgørelse.
Læs mere


Se de nye bidragssatser for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for 2018

Dansk Erhverv Kort Nyt

AES - Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - har netop vedtaget næste års AES-bidrag med markante stigninger på helt op til 127 procent! Få overblik over de nye bidragssatser her.
Få overblik over de nye bidragssatser her

 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - Serviceoverenskomsten
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Serviceoverenskomsten og få samtidig en gennemgang af overenskomstens vigtigste bestemmelser.
København 30/8

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om partshøring
På webinaret gennemgår vi blandt andet hvilke virksomheder/selvejende institutioner, der er omfattet af forvaltningsloven, hvordan en partshøring gennemføres i praksis, herunder krav til indhold mv., og hvilken betydning mangler i partshøringen kan få.
Hos dig selv (29/8)

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Grundlæggende ledelse
Dette kursus klæder dig på til mange af de udfordringer, du vil opleve i din rolle som leder. Få 5 dage med ny inspiration og faglig viden.
København med start 19/9
Vejle med start 4/10

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Bliv certificeret vikarkonsulent
Vikarbureauernes Brancheforening og Dansk Erhverv udbyder igen uddannelse som vikarkonsulent. Uddannelsen er udviklet af Vikarbureauernes Brancheforening (VB), og er derfor alene for medlemmer af Dansk Erhverv, der også er medlem af Vikarbureauernes Brancheforening (VB).
København 5/9
Kolding 14/9

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN