Kort Nyt Personale nr. 27/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 27 | 17. august 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

En aftale er en aftale – også selvom den ikke fremgår af ansættelseskontrakten

Dansk Erhverv Kort Nyt

En medarbejder var ansat i en tidsbegrænset stilling efter reglerne om jobrotation, selvom det ikke fremgik af ansættelseskontrakten. Medarbejderen havde derfor ikke ret til en opsigelsesperiode eller en godtgørelse for usaglig opsigelse.
Læs mere


Mandlig ansøger afvist til stilling som neglepige

Dansk Erhverv Kort Nyt

En mand klagede over, at en skønhedssalon søgte efter ”en ny neglepige” til ansættelse. Manden havde ikke redegjort nærmere for sin interesse i den opslåede stilling, og havde således ikke dokumenteret den fornødne retlige interesse. Klagen blev afvist.
Læs mere


Fastholdelsesbonus skal også afregnes ved fratræden før tid

Dansk Erhverv Kort Nyt

Højesteret har endegyldigt slået fast, at en fastholdelsesbonus, som kan sidestilles med løn, skal afregnes forholdsmæssigt, selvom medarbejderen fratræder før tid.
Læs mere


OK at opsige handicappet, men tilpasningen manglede

Dansk Erhverv Kort Nyt

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige en gymnasielærer, der led af ADHD. Ligebehandlingsnævnet mente imidlertid, at skolen burde have lempet lærerens tilstedeværelseskrav under ansættelsen. Læreren blev tilkendt en godtgørelse.
Læs mere


Kønsopdelt lønstatistik kan hentes fra NetStat nu

Dansk Erhverv Kort Nyt

Virksomheder med mindst 35 ansatte skal fremlægge en kønsopdelt lønstatistik for medarbejderne, hvis virksomheden har arbejdsfunktioner, hvor der er mindst 10 personer af hvert køn beskæftiget. Du kan hente den nyeste statistik her.
Læs mere og hent lønstatistikken her


Nye retningslinjer for prismarkedsføring

Dansk Erhverv Kort Nyt

Få praktiske råd til, hvordan du skal tilrettelægge din markedsføring, så dine kampagner afvikles i overensstemmelse med de nye regler for prismarkedsføring.
Kolding 29/8
København 31/8


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR om partshøring
Deltag i Dansk Erhvervs webinar og få styr på partshøring i forbindelse med ansættelsesretlige sanktioner.
Hos dig selv, 29/8

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Fratrædelsesaftaler
Få indsigt i hvornår det er en fordel at afslutte et ansættelsesforhold med en fratrædelsesaftale.
Kolding 27/9
København 3/10

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Overenskomstkursus - Serviceoverenskomsten
Kom og hør om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017 på Serviceoverenskomsten og få samtidig en gennemgang af overenskomstens vigtigste bestemmelser.
København 30/8

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
WEBINAR: Er opsigelsen saglig?
På dette webinar sætter vi fokus på sagligheden i opsigelser, der er begrundet i virksomhedens forhold. Det vil sige opsigelser, der skyldes effektivisering, besparelser, omstrukturering mv.
Hos dig selv, 5/9

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Funktionærloven i praksis
Få gennemgået funktionærlovens bestemmelser med en praktisk indgangsvinkel og med eksempler fra hverdagen og retspraksis.
Kolding 4/10
København 9/10

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Ansættelsesforhold for timelønnede
Bliv klædt på til at håndtere de mange regler for timelønnede medarbejdere.
Kolding 10/10
København 12/10

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Persondata om medarbejdere
Lær at håndtere personoplysninger om medarbejderne korrekt ved rekruttering, under og efter ansættelsen. Kurset omhandler både de gældende regler i persondataloven samt de kommende regler i den nye persondataforordning. Persondataforordningen er i høj grad en videreudvikling af de gældende regler og får virkning fra 25. maj 2018.
Kolding 31/8
København 8/9
Kolding 25/10
København 31/10

Læs printvenlig version af dette nyhedsbrev

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN