Kort Nyt Personale nr. 34/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 34 | 19. oktober 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Højesteretsdom får store konsekvenser for virksomhedsoverdragelser

Dansk Erhverv Kort Nyt

En netop afsagt dom fra Højesteret kan få store konsekvenser for virksomhedsoverdragelser og for konkursboer i særdeleshed.
Læs mere


Er julegaven til dine medarbejdere skattepligtig?

Dansk Erhverv Kort Nyt

Hvert år modtager mange medarbejdere en julegave fra deres arbejdsgiver. Det kan være svært at holde styr på reglerne om beskatning af personalegoder, men SKAT har lavet præcise regler for, hvornår en julegave er skattepligtig eller skattefri.
Læs mere


Sådan er reglerne for timelønnede ved overgang til vintertid

Dansk Erhverv Kort Nyt

Natten til søndag den 29. oktober 2017 skal uret stilles en time tilbage. I forbindelse med overgangen til vintertid skal der betales sædvanlig timeløn for den ekstra time.
Læs mere


Bliv helt klar til persondataforordningen

Dansk Erhverv Kort Nyt

Indtil persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, udgiver Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet en række vejledninger til persondataforordningen.
Læs mere


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Bliv medlem af Dansk Erhvervs Persondatanetværk
Formålet med Dansk Erhvervs Persondatanetværk er at orientere om den løbende udvikling i fortolkningen af reglerne. Netværket er åbent for alle virksomheder, der er medlem af Dansk Erhverv.
Læs mere og tilmeld dig netværket

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Temadag om sygefravær - herunder forskelsbehandling og handicap
Deltag i Dansk Erhvervs kursus om sygefravær og få gennemgået reglerne med en praktisk indgangsvinkel, opgaver og med en masse eksempler fra hverdagen og retspraksis.
København 2/11

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Håndtering af samarbejdsvanskeligheder og advarsler
På kurset vil Dansk Erhverv give dig indsigt i hvad der kan være i spil, når samarbejdet ikke fungerer – er det fx faglige eller personlige årsager? Hvad en konflikt er, og hvad der bygger en konflikt op og trapper den ned? De juridiske regler i forbindelse med en advarsel, og hvilke overvejelser du bør gøre dig før og efter en advarsel.
Kolding 1/11

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN