Økonomiske nøgletal marts 2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

marts 2017

Status på den økonomiske udvikling –
marts 2017

Vi har rent økonomisk fået en god start på 2017. De globale nøgletal peger generelt op, og prognoserne for global vækst bliver revideret op – dog ikke til høje niveauer. Det smitter også af på dansk økonomi, hvor eksporten overraskede positivt mod slutningen af 2016..

 Beskæftigelsen stiger fortsat og forbruget har fin fart på. Selvom der er fremgang at spore i dansk økonomi, så er der ikke noget, som tyder på, at væksten bliver høj i 2017. Der ventes en vækst på i størrelsesordenen 1,5-1,75%, det er moderat vækst, men det er dog højere end i væksten i 2016, som blev på 1,1%. Der er politisk usikkerhed i både USA og Europa.

 I Europa er der afgørende valg i både Tyskland og Frankrig og så skal forhandlingsprocessen med hensyn til brexit rulles i gang i år. Lave renter samt stigende udlån til virksomheder giver fortsat en hjælpende hånd til dansk erhvervsliv. Olieprisen er faldet på det seneste – det er godt for væksten men en udfordring for statskassen. Aktiekurserne indikerer finansiel optimisme.

 

Ledighed: Lille stigning skyldes øget arbejdsstyrke
Ledigheden steg i januar med 400 personer, så der nu er 114.000 fuldtidsledige. Ledigheden har været svagt stigende de seneste måneder trods fremgang i beskæftigelsen. Baggrunden for stigningen er en udvidelse af arbejdsstyrken, da flere modtagere af integrationsydelse vurderes som jobparate, og dermed indgår i ledighedstallene og arbejdsstyrken. Grundlæggende er det positivt, da det betyder, at de er kommet tættere på arbejdsmarkedet. Stigningen skal derfor ikke tolkes som en vending på arbejdsmarkedet. Ledighedsprocenten ligger på 4,2%.

Beskæftigelse: Fortsat beskæftigelsesfremgang
Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 3.000 personer fra november til december 2016. Lønmodtagerbeskæftigelsen er nu steget med 132.900 personer siden bunden, og med 46.600 det seneste år alene.

Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden forbedret i det nye år
Efter fire måneders fald steg forbrugertilliden i januar, og fra januar til februar var der yderligere fremgang. Forbrugertillidsindikatoren ligger nu på 4,8, hvilket er tæt på at være normalt. Danskerne ser i særlig grad lyst på familiens egen økonomiske situation om et år – men vi har også genfundet optimismen på dansk økonomis vegne

Dankortomsætning: Fald i Dankortomsætningen i januar
Dankortomsætningen steg kraftig i november, men er siden faldet noget tilbage. Det er dog værd at bemærke, at set over en periode på tre måneder er væksten i omsætningen på dankort pæn.

Konjunkturindikatorer: Fremgang men mudret billede
Nøgletallene for dansk erhvervsliv har generelt været en smule mudrede her i 2017. I februar faldt konjunkturbarometrene både for service og detailhandel. Til gengæld steg industritilliden en smule. Sammenvejer man konjunkturbarometrene til et samlet barometer for dansk erhvervsliv, så lå det højt i januar, men faldt lidt tilbage i februar. Så barometeret står på ”smukt”, men ikke ”meget smukt”. Generelt har de danske nøgletal ikke været helt ligeså gode, som nøgletallene for den globale økonomi.

Konkurser: Få konkurser i februar
137 aktive virksomheder blev erklæret konkurs i februar måned, når der korrigeres for sæsonudsving, hvilket er stort set samme niveau som måneden før. Det er særligt i og omkring storbyerne, at antallet af konkurser falder. Konkurser er en integreret del af markedsøkonomien, og 139 konkurser er et lavt niveau.

Udenrigshandel: Flot vækst i vareeksporten i 4. kvartal
Vareeksporten steg kraftigt i december. Det sikrede, at vareeksporten fik sluttet 2016 fornuftigt af efter, at der ellers havde været betydelige udfordringer i løbet af året. I kølvandet på den flotte fremgang i slutningen af sidste år, så var det ikke overraskende, at eksporten faldt en smule tilbage her ved indgangen til 2017. I januar faldt vareeksporten således med 3%, men kigger vi på udviklingen over de seneste tre måneder, så er det blevet til en vækst på 6%. Fremgangen i eksporten skal ses i lyset af, at de globale økonomiske nøgletal er i bedring. Eksporten udfordres dog af, at væksten i produktionsomkostningerne i Danmark er højere end i vores konkurrentlande – så vi mister igen lønkonkurrenceevne. Mere protektionistiske strømninger kan blive en strukturel udfordring for eksporten de kommende år.

Internationale konjunkturindikatorer (PMI): Stigning i Euroområdet, fald i USA
PMI-indeksene, som anses som en ret sikker strømpil på de aktuelle konjunkturer, ligger højt. I februar faldt indikatoren en smule i USA, mens den steg i Europa. Med et niveau et stykke over 50, det neutrale niveau, så indikerer PMI-indikatorerne fremgang på begge sider af Atlanten.

Aktiekurser, C20 Cap: Stigende aktiekurser – faldende oliepris
De globale aktiekurser har generelt været stigende siden Donald Trump blev valgt til amerikansk præsident i starten af november. Det har også været tilfældet for det danske C20 Cap-indeks, som generelt har været kraftigt stigende. De seneste uger har der ikke været en klar retning på aktiemarkedet. Verdens vigtigste økonomi USA er i fin form, men det betyder også, at renterne er på vej op. Det påvirker aktiemarkedet i en svagt negativ retning. Samlet set må vi dog konstatere, at de finansielle aktører ser lyst på fremtiden trods politisk usikkerhed i både USA og Europa.

Olieprisen er faldet en smule tilbage hen over de seneste uger. Olieprisen ligger således i skrivende stund på cirka 52 dollar per tønde – hvilket er lavere, end hvad vi ellers har haft set i år. Sammenligner vi med samme tid sidste år, så er olieprisen dog steget. I starten af sidste år nåede olieprisen ned under 30 dollar tønden. Det lave niveau fik udbuddet af olie til at falde, men olielagre og antallet af olieboringer i USA indikerer, at udbuddet fortsat er rigeligt, ikke mindst med øje for den stadig beherskede vækst i efterspørgslen.