Økonomiske nøgletal april 2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

april 2017

Steen Bocian: Fin start på 2017

 
Dansk Erhverv Kort Nyt De globale nøgletal peger op, og prognoserne for global vækst bliver revideret op. Seneste har IMF revideret deres globale vækstskøn yderligere et nøk op. Det smitter også af på dansk økonomi, vurderer cheføkonom Steen Bocian.

Trods stærk vækst i både forbrug og eksport i slutningen af 2016, tegner de danske nøgletal generelt dog ikke et billede af accelererende vækst
   

Vi venter en vækst på i størrelsesordenen 1,75% i både 2017 og 2018. Det er højere vækst end i 2016, men det er ikke høj vækst. Der er politisk usikkerhed i både USA og Europa. I Europa er der valg i Frankrig den kommende måned, og derefter følger parlamentsvalg i både England og Tyskland. Forhandlingsprocessen med hensyn til brexit skal rulles i gang i år. Lave renter samt stigende udlån til virksomheder giver en hjælpende hånd til dansk erhvervsliv efter nogle svære år.

Dansk Erhverv nyhedsbrev

 • Ledighed: Lille stigning skyldes øget arbejdsstyrke

  Ledigheden har været svagt stigende de seneste måneder, og der er nu 115.800 ledige. Baggrunden er en udvidelse af arbejdsstyrken. Flere modtagere af integrationsydelse vurderes som jobparate, og dermed indgår de i ledighedstallene og arbejdsstyrken. Grundlæggende er det positivt, da det betyder, at de er kommet tættere på arbejdsmarkedet. Ledighedsprocenten ligger på 4,3%.
  .
 • Beskæftigelse: Fortsat remgang

  Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med yderligere 700 personer fra januar til februar. Fremgangen i beskæftigelsen fortsætter dermed, men de seneste måneder har jobvæksten været lidt lavere end månederne før. Lønmodtagerbeskæftigelsen er steget med 136.400 personer siden bunden.
  .
 • Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden forbedret i det nye år

  Forbrugertilliden faldt sidste år – men starten af 2017 har budt på fremgang og med et niveau på 7,4 i april, så ser danskernes generelt ganske lyst på forbrugsudsigterne.
  .
 • Dankort: Ingen forbrugsfest, men underliggende fremgang

  Detailomsætningen faldt med 0,1% fra januar til februar. Efter et meget stærkt 4. kvartal 2016, så er detailomsætningen vågnet op til en lidt mere grå hverdag her i 2017. Det samme billede ses for Dankortsætningen. Tal for omsætningen på Dankort i påsken tydeliggør dog, at det private forbrug stadig lever i bedste velgående. Omsætningen på Dankort lå i påsken 2017 over 9% højere end niveauet sidste. Ud over, at beskæftigelsesfremgang, reallønsvækst og lav rente har haft stimuleret, så har det også spillet en rolle, at restskat fra 2016 blev udbetalt onsdag inden påske.
  .
 • Konjunktur: Erhvervstilliden falder fra højt niveau
  .
  Nøgletallene for dansk erhvervsliv har generelt været en smule mudrede her i 2017. I marts faldt konjunkturbarometrene for service. Til gengæld steg industritilliden og tilliden i detailhandlen en smule. Sammenvejer man konjunkturbarometrene til et samlet barometer for dansk erhvervsliv, så lå det højt i januar. Siden er indekset faldet noget, men niveauet er fortsat forholdsvist høj, så der grund til at forvente økonomisk vækst.
  .
 • Konkurser: Uændret konkurstal

  178 aktive virksomheder blev erklæret konkurs i marts. Det var stort set samme niveau som månederne før.
  ..
 • Udenrigshandel: Vareeksporten har været under pres i starten af året
  .
  Vareeksporten steg kraftigt i december. Det sikrede, at vareeksporten fik sluttet 2016 fornuftigt af. I kølvandet på den flotte fremgang i slutningen af sidste år, så er det ikke overraskende, at eksporten er faldet en smule tilbage her ved indgangen til 2017. I januar faldt vareeksporten med 3,1%, hvilket blev fulgt op af et fald på 2,4% i februar. Kigger vi på udviklingen over de seneste tre måneder, så er det dog blevet til en vækst på 4,5%.
  .
 • Internationale konjunkturer (PMI): Stigning i Euroområdet, fald i USA
  .

  PMI-indikatorerne stiger i Europa, mens de falder en smule i USA. Meget tyder således på, at industrikonjunkturopgangen i USA har toppet for nu. Begge målingerne ligger dog over det neutrale niveau på 50 – så selvom væksten i industrien måske tager lidt af i USA, så ventes der fortsat vækst
  .
  .
 • Aktiekurser, C20 Cap: Fladt aktiemarked
  .
  De globale aktiekurser var generelt stigende fra efteråret sidste år og frem til starten af marts i år. Siden er gassen gået en smule af ballonen, det amerikanske marked har været svagt faldende siden starten af marts. De europæiske aktier fortsatte op indtil slutningen af marts, men er også faldet siden. C20 handler i øjeblikket tæt på samme niveau som i februar.