Økonomiske nøgletal september 2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

september 2017

Status på den økonomiske udvikling –
september 2017

Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 2006. Den højere vækst skal ses i lyset af, at europæisk økonomi er kommet op i gear, og da renteniveauet fortsat er meget lavt, så er forudsætningerne for fremgang i dansk økonomi usædvanligt gode.

Fremgangen i dansk økonomi har trukket beskæftigelsen kraftigt op. Med det nuværende tempo på jobskabelsen vil beskæftigelsen sætte rekord i 2018. Bagsiden af medaljen er, at vi ser tendenser til overophedning.

Dele af boligmarkedet er meget varmt, og lønpres og flaskehalsproblemer begynder at spille en rolle på arbejdsmarkedet. Den økonomiske situation minder ikke om situationen i 2007/08, hvor økonomien var overophedet, den aktuelle situation ligner, hvad vi så i dansk økonomi i 2005/06, kort inden overophedningen. Det er nu, man skal reagere politisk, så en overophedning undgås.

 

 • Ledighed og beskæftigelse: Fortsat beskæftigelsesfremgang og øget arbejdsstyrke
  Lønmodtagerbeskæftigelsen stiger fortsat. Fra maj til juni steg beskæftigelsen med yderligere 4.000 personer, gennemsnittet for de første seks måneder i år er 3.600 nye arbejdspladser pr. måned. Lønmodtagerbeskæftigelsen er steget med 155.000 personer siden 2013, niveauet er nu 25.00 personer under niveauet inden krisen. Meget tyder således på, at beskæftigelsen om under et år når det højeste niveau nogensinde. Ledigheden har været stort set konstant det seneste år. Fra og med juli er statistikken blevet lagt om, omlægningen giver et kunstigt og ufortolkeligt hop op i ledigheden. Det bliver vanskeligt at tolke ledighedsstatistikken den kommende tid, hvilket er problematisk i en tid med mangel på arbejdskraft. I juli var ledigheden på 121.100 personer svarende til 4,7% af arbejdsstyrken.

 • Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden ligger høj
  Efter at forbrugertilliden steg kraftigt fra årets start, så har de seneste måneder budt på stort set uændret forbrugertillid. Niveauet er dog fortsat ganske højt, og indikerer stigende privatforbrug. Over det seneste år er det private forbrug steget med 2,1 pct. Det er en lidt højere vækst end normalt. Fokuserer vi på de seneste tendenser, så er der dog en tendens til opbremsning i væksten.

 • Detail- og dankortomsætning: Forbrugsvæksten er løjet af
  Detailomsætningen faldt en smule fra juni til juli, når der korrigeres for normale sæsonudsving, dermed har detailsalget været uændret siden slutningen af sidste år. Dankortomsætningen faldt kraftigt i juli og selvom august bød på fremgang, så er der også her en tydelig opbremsningstendens. Så selvom forudsætningerne for forbrugsfremgang er gode (lav rente, stigende beskæftigelse, stigende realløn mv), så ser forbrugsvæksten ikke aktuelt ud til at være særligt høj.

 • Konjunkturindikatorer: Erhvervslivet er optimistisk
  Ligesom at forbrugsvæksten er begyndt at løje lidt af, så er detailhandlens konjunkturbarometer heller ikke karakteriseret af stor optimisme – senest faldt indekset til nul i august, det laveste niveau siden 2013. Til gengæld ser servicesektoren generelt fortsat lyst på fremtiden. I april nåede industriens konjunkturbarometer for første gang siden 2014 op på den rigtige side af nulstregen, og trods et fald i industriens konjunkturbarometer fra juli til august, så er niveauet fortsat pænt. Virksomhederne melder i stigende omfang om mangel på arbejdskraft.

 • Konkurser: Kun få aktive virksomheder går konkurs
  206 aktive virksomheder blev erklæret konkurs i august. Det var lidt flere end månederne før. Konkurser var en stor udfordring i årene efter finanskrisen – men antallet af konkurser er nu normaliseret og udviklingen fra måned til måned skyldes ofte statistiske tilfældigheder.

 • Udenrigshandel: Eksporten har haft skuffet i år
  Vareeksporten steg kraftigt i december sidste år. Det sikrede, at vareeksporten sluttede 2016 fornuftigt af efter, at der ellers havde været udfordringer i løbet af året. I kølvandet på den flotte fremgang i slutningen af 2016, er eksporten faldet tilbage. Niveauet for vareeksporten er endnu ikke tilbage på niveauet i slutningen af sidste år. Det er blandt andet den svage dollar og det svage pund, som gør livet vanskeligt for de danske eksportører. Dertil kommer, at det indenlandske kapacitetspres også er en reel udfordring. Kigger vi på tjenesteeksporten, så viser de seneste tal pæn fremgang. At vareeksporten ikke klarer sig bedre er dog en skuffelse, når man sammenholder udviklingen med den pæne globale vækst.

 • Internationale konjunkturindikatorer (PMI): Global økonomisk fremgang
  PMI-indeksene, som anses som en ret sikker strømpil på de aktuelle konjunkturer, ligger højt, hvilket indikerer vækst. Der er en tendens til, at PMI-indekset er falder lidt i Europa – mens det stiger i USA.