Sundhed og Velfærd nr. 5/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 5 | juli 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Dansk Erhverv: Slip rehabiliteringen fri

Dansk Erhverv Kort Nyt 

Ny undersøgelse viser, at private i hver anden kommune bidrager, når ældre modtager træning i eget hjem til at blive mere selvhjulpne. Dansk Erhverv ønsker frit valg på rehabilitering, så den ældre bedre kan opnå sammenhæng og mere selvbestemmelse.
Læs Dansk Erhverv budskaber og rapporten bag


Anbefalinger løser ikke siloer og usammenhængende patientforløb

Dansk Erhverv Kort Nyt

Et fælles udspil fra regeringen, KL og Danske Regionerne for det nære sundhedsvæsen løser har ikke fokus på det vigtigste - nemlig patienten.
Læs Dansk Erhvervs kritik her


Mange ældre vælger forsat den private hjemmepleje til

Dansk Erhverv Kort Nyt

På trods af fokus på konkurser i hjemmeplejen viser de nye tal for 2016, at mange ældre forsat vælger de private leverandører. Det frie valg er kommet for at blive.
Læs tallene på ældreområdet fra Danmarks Statistik her


Forskningsfradrag vil styrke innovation og vækst – særligt inden for life science

Dansk Erhverv Kort Nyt

Et forskningsfradrag på 130 procent kan styrke virksomhedernes mulighed for at udvikle nye, innovative produkter, der kan danne grundlag for fremtidig vækst og beskæftigelse. Særligt indenfor life science ville dette give styrke mulighed for forskning i nye innovative lægemidler og medicinsk udstyr, der kan forbedre danskerne sundhed.
Læs mere


På vej mod en vækstplan for life science

Dansk Erhverv Kort Nyt

Regeringen vil inden årets udgang udarbejde en vækstplan for life science med afsæt i anbefalingerne fra vækstteam for life science. Dansk Erhverv har i den sammenhæng leveret et indspil med de mest centrale prioriteter i en kommende vækstplan til regeringen. Dansk Erhverv følger processen frem mod lancering af en vækstplan for life science tæt, og eventuelle spørgsmål ift. processen kan rettes til Morten Engsbye på moe@danskerhverv.dk eller 4187 0823