Sundhed og Velfærd nr. 6/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 6 | august 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Lægedækning: Nye forsøg med lægedækning i almen praksis er unfair konkurrence

Dansk Erhverv Kort Nyt 

Nye forsøgsordninger regionaliserer almen praksis og er uigennemsigtige, både hvad angår kvalitetskrav og økonomi.

Læs Dansk Erhvervs kritik her


Pårørende åbne over for privat ældrepleje

Dansk Erhverv Kort Nyt

Dansk Erhverv har spurgt et repræsentativt udsnit af danskere under pensionsalderen. Her er foretrækker flere private plejehjem end offentlige, hvis du skulle anbefale velfærd til deres pårørende.

Læs Dansk Erhvervs analysenotat her

Læs Politikens omtale her


Offentligt ansatte i ældreplejen er 40 % mere syge end privatansatte

Dansk Erhverv Kort Nyt

Privatansatte i ældreplejen er mindre syge, end deres offentlige kollegaer. Det viser tal fra tænketanken CEPOS, hvor også tal fra Dansk Erhvervs medlemmer på ældreområdet indgår.

Læs mere


Det europæiske lægemiddelagentur vil gavne hele Danmark

Dansk Erhverv Kort Nyt

Danmark er med i kapløbet om EMA og hvis vi vinder vil det betyde et styrket Life Science erhverv og omkring 900 nye, gode jobs til Danmark.

Læs mere


EVENT: Hvordan sælger du til det offentlige?

Dansk Erhverv Kort Nyt

Konkurrenceudsættelse er den mest udbredte form for offentlig-privat samarbejde, men ikke alt salg til det offentlige sker gennem udbud.

Deltag i Dansk Erhvervs arrangement, og bliv klogere på, hvordan reglerne ser ud når det offentlige køber ind under tærskelværdierne, hvad tærskelværdier er, og hvordan du griber et salg under tærskelværdierne an.

Læs mere og tilmeld dig her


Informationsmøde i Lægemiddelstyrelsen om nye forordninger for medicinsk udstyr

Dansk Erhverv Kort Nyt

Den 9. oktober kl. 14-16.30 inviterer Lægemiddelstyrelsen til informationsmøde om de nye EU-forordninger for medicinsk udstyr, som skal styrke patientsikkerheden og sikre tilgængeligheden af nyt udstyr.

Læs mere og tilmeld dig her


Workshop om personlig medicin og offentlig-privat samarbejde på området

Dansk Erhverv Kort Nyt

Personlig medicin har potentiale til at blive et vigtigt dansk forskningsområde, som skaber lovende muligheder for et offentlig-privat samarbejde om bedre og nye behandlingsformer, herunder f.eks. lægemidler, der vil gavne patienterne.

Deltag den 29. august kl. 11-15, når Sundhedsministeriet inviterer til workshop for at diskutere muligheder og barrierer for fremtidige forskningssamarbejde mellem offentlige forskere, private aktører og patienter.

Læs mere og tilmeld dig her