DE Turisme nr. 4/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Læs det online her!

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 4 | maj 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Ny undersøgelse om bookingportaler: 80 % prisdifferentierer stadig ikke

EU-Kommissionen offentliggjorde i starten af april resultaterne af deres undersøgelse af bookingportalerne i 10 EU-lande. Hovedkonklusionen er, at der er sket en forbedring af konkurrencesituationen, dog har man valgt fortsat at holde øje med udviklingen og revurdere situationen, når der er gået mere tid.

Fra Dansk Erhvervs side er vi ikke overbeviste om, at afskaffelsen af de brede prisklausuler har en stor effekt – hverken i DK eller i de øvrige EU-lande, idet EU-undersøgelsen viste, at næsten 80 pct. stadig ikke prisdifferentierer.
Læs undersøgelsen her


Ny restaurationslov vedtaget

Revisionen af restaurationsloven blev vedtaget d. 20. april, og den træder i kraft d. 1. juli 2017. Dansk Erhverv har længe efterlyst en mere gennemgribende revision af restaurationsloven, hvorfor vi bakker op om de forenklinger og moderniseringer, som nu er vedtaget.
Læs det vedtagne lovforslag her


Morgenmøde: Hvordan skal turismevirksomheder forholde sig til det aktuelle trusselsbillede?

Terrortruslen fylder meget i danskernes og ikke mindst turisternes bevidsthed. Hør om de overvejelser for turisme- og oplevelsesvirksomheder samt detailbutikker, som det aktuelle trusselsbillede og sikkerhedssituation giver anledning til, den 16. maj kl. 9.00-10.30.
Læs mere og tilmeld dig her


Oplevelsesøkonomiske centre i fokus

Erhvervsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge oplevelsesøkonomiske centres vækstvilkår i Danmark, Det er glædeligt, da der bestemt er et stort potentiale her. Dansk Erhverv har påpeget, at det er afgørende at inddrage erhvervet tæt i arbejdet.
Læs mere om arbejdsgruppen her


Hjælp Københavns Kommune med at forebygge lommetyveri

Københavns Kommune lancerer i forsommeren en kampagne for at forebygge lommetyveri i byen, som blandt andet er rettet mod turister. Hvis I har interesse i at høre mere eller gerne vil give mulighed for at distribuere kampagnematerialet i jeres virksomhed, så kontakt Victoria-Louise Tilsted fra Københavns Kommune på FC7D@okf.kk.dk.


Kom til workshop om deleøkonomi og kystturisme

Forskningsprojektet Innocoast inviterer interesserede til en workshop om perspektiver og potentialer for deleøkonomi og kystturisme, som afholdes den 6. juni.
Læs mere og tilmeld dig workshoppen her


Sidste chance: Kom med til Dansk Erhvervs Årsdag

Dansk Erhverv Kort Nyt

Skal du med til Årsdagen d. 9. maj? Mød blandt andet statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), tidl. britisk udenrigsminister Jack Straw og raketbygger Peter Madsen.
Tilmeld dig og læs mere om talerne her