Dansk Erhverv - Uddannelse nr. 1/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 1, juni 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Nye videnscentre for service og handel på vej til erhvervsuddannelserne

Dansk Erhverv Kort Nyt

Der er truffet politisk beslutning om at imødekomme Dansk Erhvervs ønske om to ekstra videnscentre for service og handel, som bliver oprettet parallelt med de øvrige otte centre i 2017 og 2018.
Læs mere


Flere praktikpladser på det private arbejdsmarked

Dansk Erhverv Kort Nyt

Praktikpladssituationen for 2016 viser vækst på næsten alle områder, dog med undtagelse af Sundhed, omsorg og pædagogik. Dansk Erhverv er tilfreds med den positive udvikling som forekommer på det private praktikpladsområde.
Læs mere


Læs den nye folder fra DA om nye bonusordninger

Dansk Erhverv Kort Nyt

Dansk Arbejdsgiverforening har lavet en ny folder der uddyber, hvad trepartsaftalen om flere praktikpladser betyder for virksomhederne.
Læs mere


Ny og nemmere tilmelding af medarbejdere til AMU-kurser

Dansk Erhverv Kort Nyt

Styrelsen for IT og Læring har nu lanceret en ny udgave af AMU-tilmeldingsportalen www.efteruddannelse.dk, som især gør det nemmere for de mindre virksomheder, der kun tilmelder nogle få medarbejdere ad gangen, og som ikke bruger portalen særlig ofte.
Læs mere


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
VEU-godtgørelse ved 75 pct. fjernundervisning
Det er blevet bestemt, at det nu skal være muligt at modtage VEU-godtgørelse for AMU-kurser med op til 75 pct. fjernundervisning mod de forhenværende 50 pct.
Læs mere

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Refusion af udgifter til kost og logi for IGU-deltagere
Flygtninge, der deltager i AMU-kurser under en integrationsgrunduddannelse (IGU), kan nu få dækket udgifter til kost og logi i forbindelse med kurserne med op til 500 kr. pr. dag.
Læs mere

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Bliv mentor inden for transportfaget og opnå bonus
Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har oprettet et nyt mentorkursus, der tager sigte på at uddanne medarbejdere i virksomheder, som ønsker at hjælpe erhvervsuddannelseselever i gang i virksomheden og være en støtte under uddannelsesforløbet.
Læs mere

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN