Kort Nyt Personale nr 1|2017- Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Kort Nyt Personale, nr 1. 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Overenskomstforhandlingerne for 2017
er nu inde i den afgørende fase

 

Langt de fleste af Dansk Erhvervs mere end 250 lands- og virksomhedsoverenskomster udløber den 1. marts 2017 og skal derfor i lighed med de fleste andre overenskomster på DA-området fornys.

Dansk Erhvervs mål i forhandlingerne er at

  • forbedre lønkonkurrenceevnen
  • sikre større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden
  • opnå løsninger, der er administrativt håndterbare for virksomhederne.

Overenskomstforhandlingerne for 2017 er gået ind i den afgørende fase.

Langt de fleste af Dansk Erhvervs mere end 250 lands- og virksomhedsoverenskomster udløber den 1. marts 2017 og skal derfor i lighed med de fleste andre overenskomster på DA-området fornys.

Det er ambitionen, at alle overenskomster skal søges færdigforhandlet inden udløbet den 1. marts. Det er imidlertid sædvanligt, at det først vil være muligt at færdigforhandle en række overenskomster efter den 1. marts, ligesom det er sædvanligt, at Forligsmanden samler alle 1. marts overenskomster i et samlet mæglingsforslag, der fremsættes efter den 1. marts 2017. Forligsmanden er således tillagt en række beføjelser, herunder har han mulighed for at udsætte en varslet konflikt med op til 2 x 14 dage.

Dansk Erhvervs målsætning i forhandlingerne er at forbedre lønkonkurrenceevnen, sikre større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden og opnå løsninger, der er administrativt håndterbare for virksomhederne.

Generelt er lønmodtagersidens hovedkrav højere løn, mere efteruddannelse, mere pension og bedre vilkår for seniormedarbejdere samt krav om større tryghed.

På landets næststørste overenskomst - butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK Handel - har HK Handels chefforhandler, Per Tønnesen, endvidere ved kravs udvekslingen i december måned tilkendegivet, at begrænsninger i deltidsansættelser er et højt prioriteret krav for HK.


Tidsplan:

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Dansk Erhverv er bl.a. part i følgende overenskomster:


• Butiksoverenskomsten med HK HANDEL
• Funktionæroverenskomsten med HK/Privat og HK HANDEL
• IT-overenskomsten med HK/Privat
• Vikaroverenskomsten med 3F
• Optikeroverenskomsten med Dansk Funktionærforbund
• Teknikeroverenskomsten med Teknisk Landsforbund
• Lageroverenskomsten med 3F
• Reklame- og forlagsoverenskomsten med HK/Privat
• Lærervikaroverenskomsten med Lærernes Centralorganisation
• Pædagogvikaroverenskomsten med BUPL, FOA og Socialpædagogernes Landsforbund
• Rammeoverenskomst for privathospitaler med DSR
• Fritvalgsoverenskomsten med FOA
• Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder med Fødevareforbundet NNF
• Bageroverenskomst for bagerier med Fødevareforbundet NNF
• Cafeteriaoverenskomsten med 3F
• Handicaphjælperoverenskomsten med FOA og 3F
• Overenskomst for tandteknikere med Serviceforbundet
• Serviceoverenskomsten med 3F og Serviceforbundet
• Vinduespoleroverenskomsten med 3F Transport

Udover landsoverenskomsterne forhandles også mere end 200 virksomhedsoverenskomster, der dækker store medlemsområder i Dansk Erhverv. Det drejer sig bl.a. om hele hotelområdet og ambulance- og brandområdet.

Hjemmesiden www.danskerhverv.dk vil løbende blive opdateret med seneste nyt fra forhandlingerne. Relevante nyheder vil ligeledes kommunikeres til medlemmerne i nyhedsbrevet Kort Nyt Personale.

Hvis du har spørgsmål til overenskomstforhandlingerne er du velkommen til at kontakte Dansk Erhverv på telefon 3374 6000 eller e-mail info@danskerhverv.dk

Med Venlig Hilsen

Laurits Rønn
Administrerende direktør, Dansk Erhverv Arbejdsgiver