Miljønyt nr. 2/2016 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 2, april 2016

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Dansk forslag skal begrænse brugen af fire hormonforstyrrende ftalater

Dansk Erhverv Kort Nyt

Danmark har længe arbejdet for et forbud mod brugen af fire hormonforstyrrende ftalater i forbrugerprodukter. Det Europæiske Kemikalieagentur har nu, sammen med Miljøstyrelsen, fremsat et forslag om forbud mod de fire ftalater i produkter.
Læs mere


Hvilke kemiske stoffer forhindrer genanvendelse af produkter?

Dansk Erhverv Kort Nyt

En ny rapport fra Miljøstyrelsen undersøger, om problematisk kemi i forbrugerprodukter er en barriere for genanvendelse af produkterne og materialerne.
Læs mere


Bruger din virksomhed parfume?

Dansk Erhverv Kort Nyt

Parfumeallergi ses som et voksende problem blandt den europæiske befolkning. Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet har i en ny rapport undersøgt, hvor udbredt brugen af parfume er i rengøringsbranchen og i detailhandlen.
Læs mere


Enhedslisten kræver rent dansk forbud mod 5 flourstoffer

Dansk Erhverv Kort Nyt

Enhedslisten stiller 5 beslutningsforslag, som skal forbyde 5 specifikke flourstoffer i Danmark. Alle øvrige partier – bortset fra Alternativet – afviser forslaget, da nationale forbud er langt mindre effektive end EU-regler. EU-regler er i øvrigt på vej.
Læs mere


EU-dom: Produktregister er lovligt

Dansk Erhverv Kort Nyt

Danmark kan fortsat have et produktregister for farlige kemikalier, som er med til at sikre høj beskyttelse af forbrugere. Sådan tolker Miljøstyrelsen en netop afsagt dom ved EU-Domstolen om lovligheden af det svenske produktregister.
Læs mere


Miljøstyrelsen baner vejen for mindre madspild

Dansk Erhverv Kort Nyt

Miljøstyrelsen sætter madspild på dagsordenen med ideer til bedre emballage, farvekoder for korrekt opbevaring og brug af 2. sorteringsvarer i storkøkkener.
Læs mere


 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Miljøstyrelsen undersøger 3D printere
Miljøstyrelsen har i en ny rapport undersøgt, hvor udbredt brugen af 3D-printere er blandt private forbrugere. Rapporten viste bl.a., at der findes meget lidt viden om indholdet af kemikalier i de 3D-printmaterialer, som forbrugerne bruger.
Læs mere

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Har du løsningen på tidens miljøudfordringer?
Den 4. marts åbnede bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) for nye ansøgninger for 2016, og der er 100 mio. kroner at søge om.
Læs mere

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Informationsmøder om fordelene ved at sortere affald til genanvendelse
Møderne har til formål at gøre virksomheder opmærksomme på vigtigheden af at sortere affald til genanvendelse og søges gennemført i samarbejde med bl.a. lokale virksomheder og organisationer. Hvis man er interesseret, kan man let spørge en konsulent om mulighed for afholdelse af et møde.
Læs mere om kampagnen

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
”Blue Guide”-vejledningen om implementering af EU produkt regler er nu klar
Blue Guide vejledningen har til formål at bidrage til en bedre forståelse af EU produktregler og deres betydning og anvendelse på tværs af forskellige sektorer og i hele det indre marked. Det er målrettet medlemsstaterne og andre, der har behov for at blive informeret om de bestemmelser, der skal sikre fri omsætning af produkter samt et højt beskyttelsesniveau i hele Unionen.
Læs guiden her (pdf)

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN