Miljønyt nr. 6/2016 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr.6, december 2016

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

TÆNK Kemi fortsætter – det gør Kemiluppens nuværende trafiklysfarver ikke

Der er politisk flertal for at videreføre Forbrugerrådets Tænk Kemi og deres Kemiluppen med 3 millioner kr. årligt i tre år på finansloven. Der stilles dog krav om, at Tænk Kemi ændrer Kemiluppens trafiklysfarver, så de ikke længere opskræmmer med ”rød” farve.
Læs mere


Samme krav til importerede varer som til varer fremstillet i EU

EU-kommissionens kemikalieagentur ECHA har igangsat en høring om fremtidige ændringer til REACH. Dansk Erhverv mener, at EU-reguleringen og -håndhævelsen skal blive bedre til at stille de samme krav til importerede varer, som til dem der fremstilles i EU.
Læs mere


Ny arbejdsplan for ecodesign og energimærkning fra EU-Kommissionen

EU-Kommissionen har lavet en arbejdsplan for ecodesign og energimærkning, der skal gøre fremtidige produktdesign mere miljøvenlige. Dansk Erhverv støtter overordnet arbejdsplanens hensigt.
Læs mere


Esben Lunde Larsen er uenig med EU om hormonforstyrrende stoffer

EU-Kommision vil ophæve det automatiske forbud mod kræftfremkaldende stoffer i kosmetiske produkter. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen advarer mod at fjerne forbuddet.
Læs mere


Husk at få kemien registreret i REACH

Fristen for endelig EU-registrering i REACH af kemiske stoffer i dine produkter nærmer sig med hastige skridt, som er 31. maj 2018. Sæt dig ind i de komplicerede regler i god tid ved at læse om dem på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Læs mere


Modernisering af affaldssektoren er godt nyt for danske virksomheder

Regeringen har varslet en modernisering af affaldssektoren. Forslaget lægger blandt andet op til øget konkurrenceudsættelse af håndtering af genanvendeligt affald og afskaffelse af administrationsgebyret.
Se her hvad forslaget betyder for din virksomhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
EU-Kommissionen sætter fokus på cirkulær økonomi
I 2017 vil EU Kommissionen arbejde for øget fokus på blandt andet grøn transport og cirkulær økonomi.
Læs mere og se hele arbejdsprogrammet her

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Årsregnskabsloven er blevet skærpet med større fokus på miljø
Årsregnskabsloven er skærpet og har fået et øget fokus på miljø, som følge af krav fra EU. Ændringerne indebærer blandt andet oplysningskrav på det miljøpolitiske område.
Læs mere

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Styr på elektronikaffaldet
Deltag på konferencen ”Styr på elektronikaffaldet” den 19. december 2016 kl. 11.30-15.30, hvor Partnerskab for indsamling af elektronik præsenterer deres anbefalinger til initiativer, der fremadrettet kan sikre en fortsat god indsamling og overvågning af elektronikaffald i Danmark.
Læs mere og tilmeld dig her

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Substitution af problematiske kemikalier i artikler gennem leverandørstyring
Kom med, når Kemi i Kredsløb og Dansk Erhverv inviterer til temamøde om substitution af problematiske kemikalier i artikler gennem leverandørstyring. Mødet er torsdag d. 2. februar 2017 kl. 12.00-16.00 på Børsen.
Læs mere og tilmeld dig her (pdf)


Dansk Erhvervs miljøeksperter ønsker læserne en god jul og på godt gensyn i 2017!

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN