Økonomiske nøgletal oktober 2015 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr.01, januar  2016

Status på dansk økonomi - januar 2016

Der var fremgang i økonomien i 2015, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der kommer ikke et positivt bidrag fra udenrigshandlen, da eksporten af varer og tjenester blev hårdt ramt i efteråret og er steget mindre end importen.

Omvendt ser den indenlandske efterspørgsel ud til at have lagt krisen bag sig i 2015, selvom julehandlen skuffede i detailhandlen. Det private forbrug bliver i øjeblikket hjulpet på vej af stigende beskæftigelse og en vending i forbrugertilliden samtidig med, at ledigheden fortsætter den faldende tendens.Ledighed: Fortsat fald i ledigheden 
Den sæsonkorrigerede ledighed faldt med 1.100 personer fra oktober til november svarende til et fald på knap 1 pct. Fuldtidsledigheden er nu på 119.000 personer, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 4,5 pct. af arbejdsstyrkenBeskæftigelse: Fart på beskæftigelsen i november
Antallet af lønmodtagere steg med 4.958 fra oktober til november 2015, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det fordeler sig på et lille fald i den offentlige sektor på 769 lønmodtagere og en stigning i den private beskæftigelse på 5.727 lønmodtagere


Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden faldt lidt tilbage i januar
Forbrugertilliden faldt til 4,6 i januar 2016 fra 6,1 i november 2015. Der er dog ingen grund til at overdrive faldets betydning, da niveauet for forbrugertilliden fortsat er pæntKonkurser: Usædvanlig stor stigning i konkurser i december
Antallet af konkurser steg i december til 493 fra 326 i november, når der korrigeres for sæsonudsving. Der er dog stor usikkerhed om tallene for december, og det kan derfor forventes, at tallet for januar 2016 vil komme tættere på niveauet fra før december.Detailomsætningsindeks: Julehandlen skuffede
Det sæsonkorrigerede mængdeomsætningsindeks for detailhandlen faldt med 0,8 pct. fra november til december, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Til trods for det skuffende julesalg lå den gennemsnitlige detailomsætning i 2015 1,2 pct. over 2014.Konjunkturindikatorer: Stort set uændret optimisme i erhvervene i december
Konjunkturindikatorerne for detailhandel og industri var uændret fra november til december, mens serviceerhverv faldt med to point. Dermed ser service- og detailhandelsvirksomhederne stadig positivt på økonomien mens industrivirksomhederne er i negativ territorie.Udenrigshandel med varer: Vareeksporten steg igen
Vareeksporten fik et lille comeback i november, hvor det steg med 1 pct. fra oktober efter sæsonkorrektion. Eksporten blev i efteråret ramt af en nedgang i den globale samhandel, og det ser som følge heraf ikke ud til, at nettovareeksporten gav et positivt bidrag til væksten i dansk økonomi i 2015.Udenrigshandel med tjenester: Fald i serviceeksporten
I 3. kvartal 2015 faldt serviceeksporten med 1,3 pct., mens importen af tjenester steg med 2,0 pct. i samme periode. Overskuddet på tjenestebalancen var 10,4 mia. kr. i 3. kvartal 2015, hvilket er et fald på 24 pct. i forhold til 2. kvartal 2015. Det er især søtransport til bl.a. Kina, der trækker ned


   
   


.