Økonomiske nøgletal februar 2016 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr.2, februar 2016

Status på dansk økonomi - februar 2016

2015 sluttede af med stigende beskæftigelse og en lille stigning i vareeksporten efter et kedeligt eksport-efterår. Privatforbruget fik endelig rystet krisen af sig i 2015, men alt i alt blev året med en vækst i BNP i omegnen af 1,1 pct. ikke noget økonomisk jubelår. 2016 er blevet skudt i gang med en del uro på de finansielle markeder, der har medført store udsving i aktiekurserne.

Trods den store fokus på uroen ser det endnu ikke ud til, at den danske økonomi er blevet synderligt påvirket af det. Forbrugertilliden var stadig positiv i januar (trods et lille fald), og erhvervstilliden havde en lille pil op. Med lave oliepriser og renter er der stadig grund til optimisme for privatforbruget. Samtidig er der stadig vækst i vores største samhandelspartnere, EU og USA. Væksten i USA er muligvis ikke så robust, som den har set ud, og de urolige finansmarkeder er tegn på, at der er risiko for en nedgang i væksten på verdensplan. Det vil i så fald også ramme den danske vækst.

Ledighed: Jobmarkedets fremgangen bremsede lidt op i december
Den sæsonkorrigerede ledighed var uændret fra november til december 2015. Fuldtidsledigheden er på 120.000 personer, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 4,5 pct. af arbejdsstyrken

Beskæftigelse: Beskæftigelsen havde fart på i november
Antallet af lønmodtagere steg med 4.958 fra oktober til november 2015, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Beskæftigelsen er steget med 85.400 personer siden bunden i foråret 2013 og 38.600 alene i løbet af 2015

Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden faldt lidt tilbage i januar
Forbrugertilliden faldt til 4,6 i januar 2016 fra 6,1 i november 2015. Der er dog ingen grund til at overdrive faldets betydning, da niveauet for forbrugertilliden fortsat er pænt

Konkurser
(pga. fejl i opgørelsen fra Erhvervsstyrelsen er nyeste tal ikke brugbare. Se notatet for nærmere information)

Dankortomsætning: Dankortomsætningen steg i julemåneden
Dankortomsætningen steg 1 pct. i julemåneden ift. november. Således blev der købt for 31 mia. kr. i december 2015 (sæsonkorrigeret). Set i forhold til december 2014 steg dankortomsætningen med 2,8 mia. kr. En del af denne stigning skyldes øget brug af Mobile Pay, men ses der bort fra det, var årsstigningen stadig på 5 pct.

Konjunkturindikatorer: Erhvervenes optimisme sneg sig et nøk opad i januar
Konjunkturindikatorerne for serviceerhverv og industri steg en smule fra december til januar, mens detailhandlen var uændret. Dermed ser service- og detailhandelsvirksomhederne stadig positivt på økonomien mens industrivirksomhederne tog et ryk op mod positiv

Udenrigshandel: Vareeksporten steg i december
Vareeksporten steg med 0,3 pct. fra november til december efter sæsonkorrektion. Den samlede vareeksport fra januar til december 2015 lå 1,9 pct. over niveauet for samme periode i 2014, men det skyldes den store eksportfremgang i starten af året

Udenrigshandel: Tjenesteeksporten faldt i 4. kvartal
Tjenesteeksporten faldt 2,8 pct. i 4. kvartal 2015 ift. 3. kvartal. Eksporten blev i efteråret ramt af en nedgang i væksten i den globale samhandel, og det har især påvirket søtransporten, der udgør 45 – 50 pct. af den samlede tjenesteeksport. Ser vi bort fra søtransport steg tjenesteeksporten faktisk i 4. kvartal

Internationale konjunkturindikatorer (PMI): Stadig tegn på fremgang i EU og USA
PMI-indikatoren, der er en konjunkturindikator blandt indkøbschefer i industrien, er en ofte anvendt konjunkturindikator. For både EU og USA er indikatoren over 50, hvilket indikerer fremgang. Mens indikatoren i USA har vist en faldende tendens siden efteråret 2014 er indikatoren steget svagt i EU.

Aktiekurser, C20 Cap: Store fald på aktiemarkederne
2016 har lagt ud med voldsomme udsving på aktiemarkederne, hvilket også har ramt de danske aktier. Uroen skyldes usikkerheden om udsigterne for verdensøkonomien, og især for den kinesiske økonomi, der er på vej ned i gear.