Økonomiske nøgletal april 2016 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr.5, maj 2016

Status på den økonomiske udvikling - maj 2016

Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden er stadig svagt positiv og steg april, men både dankort- og detailomsætningen faldt i marts. Især detailomsætningen har haft nogle dårlige måneder og kom i marts ned på niveau med 2013-gennemsnittet. Det ser således lidt dyster ud for privatforbruget.

Konjunkturindikatorer for tjenesteerhverv og industrien har bortset fra små hop på stedet ligget på stort set uændret niveau det seneste halve år. Vareeksporten steg i marts, men er dog faldet set over de seneste tre måneder. Tjenesteeksporten har også skuffet på det seneste med et fald i 1. kvartal 2016 på 3,6 pct. og på hele 11 pct. over det seneste år. På den positive side er konjunkturindikatorerne fra EU og USA stadig positive og peger på moderat vækst i de økonomier fremadrettet. Fornyet udlånsvækst og stadigt ekstremt lave renter viser tegn på en forbedret kreditsituation for virksomhederne. Sammen med de rolige aktiekurser og den lave men stigende oliepris tegner de finansielle indikatorer dermed et nogenlunde positivt billede i denne måned.

Ledighed: Ledigheden fortsætter nedad
Den sæsonkorrigerede ledighed faldt med 2.300 personer fra februar til marts 2016 til 112.800 personer. Det svarer til en ledighedsprocent på 4,2 pct. af arbejdsstyrken.

Beskæftigelse: Beskæftigelsesfremgangen fortsætter
Antallet af beskæftigede lønmodtagere steg med 4.700 personer fra januar til februar. Den samlede lønmodtagebeskæftigelsen er steget 42.000 personer over de seneste 12 måneder. Fortsætter fremgangen på arbejdsmarkedet bliver flaskehalsproblemer hurtigt en meget reel udfordring.

Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden steg et nøk i april
Forbrugertilliden steg til 5,5 i april fra 3,6 i marts. Det er positivt, at forbrugertilliden stadig er positiv, men vi kunne ønske os et højere niveau, hvis vi skal være sikre på en reel forbrugsfremgang, der kan øge væksten i økonomien.

Dankortomsætning: Dankortomsætningen dykkede
Dankortomsætningen var 29,2 mia. kr. i marts, svarende til et fald på 0,6 pct. i forhold til februar, når der korrigeres for sæsonudsving, skuddag og Mobile Pay-overførsler.

Konjunkturindikatorer: Små udsving i service og industriens konjunkturbarometre
Aprils konjunkturindikatorer viste små fald i detailbranchen og serviceerhvervene, der dog stadig er positive. Industriens konjunkturindikator ligger på samme negative niveau som i marts, hvor den i øvrigt har ligget i flere måneder.

Konkurser:
Pga. IT-problemer hos myndighederne er konkurstallene i øjeblikket ikke retvisende, og har været fejlbehæftede i et års tid eller mere. Derfor udgår omtalen af konkursudviklingen indtil tallene igen er troværdige.

Udenrigshandel: Lille stigning i vareeksporten
Vareeksporten steg med 1,8 pct. fra februar til marts, drevet af en stor stigning i eksporten til Tyskland Det følger efter to måneder med store fald i salget til Tyskland. Set over de seneste tre måneder er vareeksporten dog faldet med 0,7 pct.

Udenrigshandel: Tjenesteeksporten faldt igen-igen
Tjenesteeksporten faldt 3,6 pct. fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 og er faldet hele 11 pct. over det seneste år. Eksporten rammes af en nedgang i væksten i den globale samhandel, og det har sammen med faldende fragtrater især påvirket søtransporten, der udgør 45 – 50 pct. af den samlede tjenesteeksport.

Internationale konjunkturindikatorer (PMI): Uændret i EU – stigning i USA
PMI-indikatoren (en konjunkturmåling) steg i april i USA for anden måned i træk, mens indikatoren har ligget uændret de seneste 3 måneder i EU. Begge er over 50, hvilket indikerer fremgang i økonomien.

Aktiekurser, C20 Cap: Meget rolige aktiemarkeder
De danske aktier har i store træk været uændrede de sidste 2½ måned. 2016 var i begyndelsen præget af uro på markederne over hele verden, og det er således positivt med mere rolige tider, da finansiel uro kan smitte af på realøkonomien gennem generel usikkerhed om de økonomiske fremtidsudsigter.