Økonomiske nøgletal juni 2016 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr.6, juni 2016

Status på den økonomiske udvikling - juni 2016

Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i marts, men ledigheden bød i april på første lille stigning i over et år. Der er dog ikke tegn på, at ledighedens faldende tendens er stoppet. Forbrugertilliden er stadig svagt positiv men faldt i april. Detailomsætningen steg i april, men kompenserede kun delvist for de store fald i februar og marts. Samtidig lå dankortomsætningen i maj på niveau med januar og februar, så meget tyder på, at væksten i det private forbrug er gået i stå.

Konjunkturindikatorerne for tjenesteerhverv og industrien har ligget på et stort set uændret niveau det seneste halve år. Vareeksporten var uændret i april og er faldet set over de seneste tre måneder. Tjenesteeksporten har også skuffet på det seneste med et fald i 1. kvartal 2016 på 3,6 pct. og på hele 11 pct. over det seneste år. På den positive side er konjunkturindikatorerne fra EU og USA stadig positive og peger på moderat vækst i de økonomier fremadrettet. Den seneste uges bratte aktiefald viser, at uroen hurtigt kan komme tilbage til aktiemarkederne. Samtidig er den stigende (men dog stadigt lave) oliepris og en bankudlånsvækst på nul ikke nogen solstrålehistorie for danske virksomheder, men de fortsat lave renter vedbliver at stimulere økonomien.

Ledighed: Første lille stigning i over et år
Ledighed steg med knap 870 personer fra marts til april 2016 til 114.600 personer. Det svarer til en ledighedsprocent på 4,3 pct. af arbejdsstyrken. Det var den første stigning i over et år, men ledigheden er stadig faldet med 50.000 personer siden juli 2012.

Beskæftigelse: Beskæftigelsesfremgangen fortsætter
Antallet af beskæftigede lønmodtagere steg igen med 3.800 personer fra februar til marts, når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede. Den samlede lønmodtagebeskæftigelsen er steget 43.000 personer over de seneste 12 måneder. Fortsætter fremgangen på arbejdsmarkedet bliver flaskehalsproblemer hurtigt en meget reel udfordring.

Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden faldt lidt i maj
Forbrugertilliden faldt til 3,2 i maj fra 5,5 i april. De små udsving skal man ikke lægge for meget i, og niveauet er nogenlunde som det har været det seneste halve år. Vi kunne ønske os et højere niveau, hvis vi skal være sikre på en reel forbrugsfremgang, der kan øge væksten i økonomien.

Dankortomsætning: Dankortomsætningen faldt
Dankortomsætningen var 29,2 mia. kr. i maj, når der korrigeres for sæsonudsving, skuddag og Mobile Pay-overførsler. Det var et fald på 1,8 pct. ift. april. Dankortomsætningen i maj lå på niveau med januar og februar, så meget tyder på, at væksten i det private forbrug er gået i stå.

Konjunkturindikatorer: Stigning i detailhandel men fald i industrien
Majs konjunkturindikatorer viste stigning i detailbranchen, fald i industrien mens serviceerhvervene var uændrede. Der er en del udsving i barometrene, og målingerne ligger inden for det interval, vi har set de seneste tre år.

Konkurser:
Pga. IT-problemer hos myndighederne er konkurstallene i øjeblikket ikke retvisende, og har været fejlbehæftede i et års tid eller mere. Derfor udgår omtalen af konkursudviklingen indtil tallene igen vurderes retvisende.

Udenrigshandel: Uændret vareeksport
Vareeksporten steg med 0,1 pct. fra marts til april, men er faldet med 1,2 pct. målt over de seneste tre måneder, blandt andet drevet af faldende eksport af medicinalprodukter. Geografisk set er det især eksporten til USA, der over de seneste tre måneder er faldet (med 10,4 pct.).

Udenrigshandel: Tjenesteeksporten faldt igen-igen
Tjenesteeksporten faldt 3,6 pct. fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 og er faldet hele 11 pct. over det seneste år. Eksporten rammes af en nedgang i væksten i den globale samhandel, og det har sammen med faldende fragtrater især påvirket søtransporten, der udgør 45 – 50 pct. af den samlede tjenesteeksport.

Internationale konjunkturindikatorer (PMI): Uændret i EU – fald igen i USA
PMI-indikatoren faldt i maj i USA efter to måneders stigninger, mens indikatoren har ligget uændret de seneste 4 måneder i EU. Begge er over 50, hvilket indikerer fremgang i økonomien, men målingen i USA er bekymrende lav.

Aktiekurser, C20 Cap: Fald den seneste uge som følge af brexit-frygt
Efter en måned med pæne stigninger på aktiemarkedet har det danske C20-indeks været i rødt den seneste uges tid, og har nu tabt stort set hele gevinsten fra maj måned. Især risikoen for en ”brexit” får skylden for nedturen på aktiemarkederne, der både rammer internationalt og altså også i Danmark.