Økonomiske nøgletal september 2016 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

september 2016

Status på den økonomiske udvikling -
september 2016

Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen, men flaskehalse kan stadig hurtigt blive et reelt problem. Forbrugertilliden er stadig svagt positiv men faldt i august til sit laveste niveau i 3 år.

Detail- og dankortomsætningen faldt også i august. Samlet set tegner det mindre godt for privatforbruget i 3. kvartal.

 Mens konjunkturindikatorerne steg for servicesektoren i august faldt den for industrien. Vareeksporten var stort set uændret fra juni til juli. Over det seneste kvartal er vareeksporten dog steget med 2,3 pct. Tjenesteeksporten har omvendt skuffet på det seneste med et fald på 1,5 pct. fra 1. kvartal til 2. kvartal og på hele 12,2 pct. over det seneste år. PMI-indikatorerne faldt marginalt i både Euroområdet og USA i august. Begge indikerer dog stadig fremgang i økonomierne, men målingerne i USA har i en tid været bekymrende lave. Den seneste måned har været kendetegnet ved forholdsvist rolige finansmarkeder. Lave oliepriser og renter sammen med stigende udlån til virksomheder og lempeligere kreditpolitik er godt for dansk økonomi. Men det lave niveau for renter og olieprisen er altså også tegn på, at verdensøkonomien ikke er oppe i et gear, der for alvor kan skubbe væksten i gang i Danmark.

Ledighed: Lille stigning i juli
Ledigheden steg med 665 personer fra juni til juli 2016 til 112.366 personer. Det svarer til en uændret ledighedsprocent på kun 4,2 pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er nu faldet med 52.200 personer siden juli 2012

Beskæftigelse: Svagt beskæftigelsesfald i juli
Antallet af beskæftigede lønmodtagere faldt en smule med 142 personer fra juni til juli, når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede. Det dækker over en stigning på ca. 1.500 i den private sektor og et lidt større fald i det offentlige. Juli måneds puster på arbejdsmarkedet er nok midlertidig og ikke et udtryk for en vending. Fortsætter fremgangen på arbejdsmarkedet bliver flaskehalsproblemer hurtigt en meget reel udfordring.

Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden faldt til det laveste i mere end 3 år
Forbrugertilliden faldt til 1,8 i september fra 4,8 i august. Dermed er forbrugertilliden faktisk faldet til det laveste niveau i mere end 3 år. Det er forbrugerne, der holder den danske økonomi gående i øjeblikket, så hvis forbrugernes gode humør stille og roligt er ved at vende, tegner det ikke for godt for økonomien fremover.

Dankortomsætning: Dankortomsætningen stort set uændret
Dankortomsætningen var 29,4 mia. kr. i august, når der korrigeres for sæsonudsving og Mobile Pay-overførsler, hvilket var marginalt lavere end i juli. Det tyder ikke på, at vi kan forvente os særligt meget af det private forbrug i 3. kvartal.

Konjunkturindikatorer: Industri faldt, servicesektoren steg
Mens konjunkturindikatorerne steg for servicesektoren i august faldt den for industrien. Det er stadig værd at notere sig, at både service og detailhandel ligger over nul, og har gjort det i mere end tre år nu.

Udenrigshandel: Uændret vareeksport
Vareeksporten var stort set uændret fra juni til juli. Over det seneste kvartal er vareeksporten dog steget med 2,3 pct.

Udenrigshandel: Tjenesteeksporten faldt igen-igen
Tjenesteeksporten har omvendt skuffet på det seneste med et fald på 1,5 pct. fra 1. kvartal til 2. kvartal og på hele 12,2 pct. over det seneste år. Eksporten rammes af en nedgang i væksten i den globale samhandel, og det har sammen med faldende fragtrater især påvirket søtransporten, der udgør 45 – 50 pct. af den samlede tjenesteeksport.

Internationale konjunkturindikatorer (PMI): Små fald i Euroområdet og USA
PMI-indikatorerne faldt marginalt i både Euroområdet og USA i august. Begge er over 50, hvilket indikerer fremgang i økonomierne, men målingerne i USA har i en tid været bekymrende lave. Indikatoren for Euroområdet har ligget omkring sit nuværende niveau i 3 år.

Aktiekurser, C20 Cap: Rolige aktiemarkeder med lille pil opad
Aktiemarkederne har været forholdsvist rolige den seneste måneds tid med små udsving. Tendensen har dog været positiv, efter uroen skab af Brexit-afstemningen sendte aktiemarkederne ned.