Økonomiske nøgletal oktober 2016 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

oktober 2016

Status på den økonomiske udvikling -
oktober 2016

Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det markerer en vending på arbejdsmarkedet. Forbrugertilliden er stadig svagt positiv men faldt i august til sit laveste niveau i 3 år.

Detailomsætningen faldt også i august, mens dankortomsætningen steg i september. Samlet set tegner det dog mindre godt for privatforbruget i 3. kvartal.

Mens konjunkturindikatorerne steg for serviceerhvervene i september faldt den for industrien og detailhandlen. Vareeksporten faldt med 3,4 pct. fra juli til august, og med det fald kom vareeksporten under niveauet i august sidste år. Tjenesteeksporten har ligeledes skuffet på det seneste med et fald på 1,6 pct. fra 1. kvartal til 2. kvartal og på hele 11,5 pct. over det seneste år. PMI-indikatorerne var uændret i Euroområdet og steg lidt USA i august. Begge er over 50, hvilket indikerer fremgang i økonomierne. Aktiekurserne har været faldende og olieprisen stigende. Men oliepriserne er stadig lave, og faldende renter sammen med stigende udlån til virksomheder og lempeligere kreditpolitik peger i en positiv retning. Det lave niveau for renter og olieprisen er omvendt også tegn på, at verdensøkonomien ikke er oppe i et gear, der for alvor kan skubbe væksten i gang i Danmark.

Ledighed: Lille stigning i august
Ledigheden steg med ca. 1.400 personer fra juli til august 2016 til 113.500 personer. Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det markerer en vending på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelse: Svagt beskæftigelsesfald i juli
Antallet af beskæftigede lønmodtagere faldt en smule med 142 personer fra juni til juli, når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede. Det dækker over en stigning på ca. 1.500 i den private sektor og et lidt større fald i det offentlige. Den nuværende puster på arbejdsmarkedet er sandsynligvis midlertidig og ikke et udtryk for en vending.

Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden faldt til det laveste i mere end 3 år
Forbrugertilliden faldt til 1,8 i september fra 4,8 i august. Dermed er forbrugertilliden faktisk faldet til det laveste niveau i mere end 3 år. Det er forbrugerne, der holder den danske økonomi gående i øjeblikket, så hvis forbrugernes gode humør stille og roligt er ved at vende, tegner det ikke for godt for økonomien fremover.

Dankortomsætning: Dankortomsætningen steg i september
Dankortomsætningen steg fra august til september med 0,6 pct., når der korrigeres for sæsonudsving og Mobile Pay-overførsler, og er dermed steget to måneder i træk.

Konjunkturindikatorer: Detailhandel og industri faldt, serviceerhverv steg
Konjunkturindikatorerne fra industri og detailhandel faldt i september. Dermed forbliver industriens måling negativ, mens detailhandlen fortsat er positiv. Målingen for serviceerhvervene steg for 2. måned i træk.

Udenrigshandel: Stort fald i vareeksporten
Vareeksporten faldt med 3,4 pct. fra juli til august, og med det fald kom vareeksporten under niveauet i august sidste år. Eksporten er udfordret af, at den globale vækst er lav, og omkostningsvæksten i Danmark er betydeligt højere end i vores konkurrentlande. Samtidig har Brexit allerede betydet et kraftigt fald i eksporten til Storbritannien.

Udenrigshandel: Tjenesteeksporten faldt igen-igen
Tjenesteeksporten har skuffet på det seneste med et fald på 1,6 pct. fra 1. kvartal til 2. kvartal og på hele 11,5 pct. over det seneste år. Eksporten rammes af en nedgang i væksten i den globale samhandel, og det har sammen med faldende fragtrater især påvirket søtransporten, der udgør 45 – 50 pct. af den samlede tjenesteeksport.

Internationale konjunkturindikatorer (PMI): Uændret i Euroområdet og stigning i USA
PMI-indikatorerne var uændret i Euroområdet og steg lidt USA i august. Begge er over 50, hvilket indikerer fremgang i økonomierne. Målingerne i USA har i en tid været bekymrende lave, så vi kan håbe, at fremgangen fortsætter.

Aktiekurser, C20 Cap: Små fald på aktiemarkedet
Aktiemarkederne har været præget af små fald over de seneste uger. Hvis vi ser på C20 Cap-indekset over en længere periode, er det påfaldende, at indekset reelt ikke har rykket sig det seneste 1½ år, når vi ser bort fra midlertidige udsving.