Økonomiske nøgletal november 2016 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

november 2016

Status på den økonomiske udvikling -
november 2016

Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et par måneder med små stigninger. Fortsætter beskæftigelsesfremgangen kan flaskehalsene på arbejdsmarkedet forstærkes og få negative konsekvenser for dansk økonomi.

Forbrugertilliden faldt i september til sit laveste niveau i 3 år. Både detailomsætningen og dankortomsætning steg i september, men det var ikke nok til at give en stigning i 3. kvartal. Der er således meget, der tyder på, at det private forbrug skuffede i 3. kvartal.

Oktober bød på fald i konjunkturindikatorerne hos alle tre brancher, mens antallet af konkurser faldt i september. Vareeksporten steg med 1,7 pct. fra august til september, men stigningen var ikke nok til at forhindre et samlet fald i 3. kvartal. Tjenesteeksporten faldt også i 3. kvartal – for 6. kvartal i træk. PMI-indikatorerne steg både i Euroområdet og USA i oktober og indikerer fremgang i økonomierne. Lave oliepriser, faldende renter og stigende udlån til virksomheder sammen med lempeligere kreditpolitik peger i en positiv retning for dansk erhvervsliv. Det lave niveau for renter og oliepris er omvendt også tegn på svag økonomisk vækst i Danmark og udlandet. Derfor har de relativt gode finansielle indikatorer ikke kunne hive erhvervstilliden opad den seneste tid.

Ledighed: Fald i september
Ledigheden faldt med knap 1.300 personer fra august til september 2016 til 111.200 personer. Efter to måneder med små stigninger faldt ledigheden altså igen. Ledigheden er faldet med 53.000 personer siden juli 2012, og ledighedsprocenten er nu på 4,2.

Beskæftigelse: Fornyet beskæftigelsesfremgang
Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 6.000 fuldtidspersoner fra juli til august. Det er den største månedlige stigning siden januar 2014. Fortsætter beskæftigelsesfremgangen kan flaskehalsene på arbejdsmarkedet forstærkes og få negative konsekvenser for dansk økonomi.

Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden faldt igen-igen i oktober

Forbrugertilliden faldt til 1,2 i oktober fra 1,8 i september. Dermed sætter forbrugertilliden en ny 3-årig bundrekord. Vi må håbe på, at forbrugernes humør snart skifter, da forbruget aktuelt er den vigtigste vækstmotor i dansk økonomi.

Dankortomsætning: Stigning i september, men alligevel svagt 3. kvartal
Dankortomsætning steg i september i forhold til måneden før. Septembers stigning kom efter et kraftigt fald fra juli, og var derfor ikke nok til at give en stigning fra 2. til 3. kvartal. Der er således meget, der tyder på, at det private forbrug skuffede i 3. kvartal, hvilket er dårlige nyheder for væksten i dansk økonomi.

Konjunkturindikatorer: Fald i alle brancher
Oktober bød på fald i konjunkturindikatorerne hos alle tre belyste brancher. Mest markant var faldet hos detailhandlen, der nu er faretruende tæt på at komme under nul for første gang siden begyndelsen af 2013. De faldende tendenser er ikke godt for dansk økonomi, der både påvirkes af lavere vækst i verdensøkonomien og svaghed i det private forbrug.

Konkurser: 14 procent færre konkurser end i september måned
397 virksomheder blev erklæret konkurs i oktober måned, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er 10 pct. færre end september. Der har på det seneste været problemer med opgørelsen af konkurser. Problemerne ser ud til at være løst, og de seneste par måneders konkurser er inden for det normale niveau.

Udenrigshandel: Lille vareeksportstigning
Vareeksporten steg med 1,7 pct. fra august til september, men stigningen var ikke nok til at forhindre et samlet fald fra 2. til 3. kvartal. Eksporten er udfordret af, at den globale vækst er lav, og samtidig er produktionsomkostningerne i Danmark betydeligt højere end i vores konkurrentlande.

Udenrigshandel: Tjenesteeksporten faldt igen-igen
Tjenesteeksporten har også skuffet på det seneste med et fald på 1 pct. i 3. kvartal. Det er nu 6. kvartal i træk, at tjenesteeksporten falder, hvilket især skyldes faldende fragtrater, der påvirker søtransporten, som udgør 45 – 50 pct. af den samlede tjenesteeksport. Eksporten rammes derudover i øjeblikket generelt af en nedgang i væksten i den globale samhandel.

Internationale konjunkturindikatorer (PMI): Stigning i både Euroområdet og USA
PMI-indikatorerne steg i både USA og Euroområdet i oktober. Målingerne i USA har haft en stigende tendens det seneste halve år

Aktiekurser, C20 Cap: Fald på aktiemarkedet
Aktiemarkederne har været præget af fald de seneste uger. Det gælder også for dagen hvor Donald Trump blev valgt som præsident i USA, men efter de første markante reaktioner endte det danske C20 Cap-indeks kun med et fald på 0,6 pct. Det skyldes bl.a. at valget vurderes som værende godt for danske medicinalvirksomheder, som fylder meget i det danske indeks, mens valget vurderes som dårligt nyt for fx transportvirksomheder som Mærsk og grønne industrier som Vestas.