Økonomiske nøgletal december 2016 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

december 2016

Status på den økonomiske udvikling –
december 2016

De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året, men der er dog stadig en del, der trækker ned. Beskæftigelsen fortsatte sin fremgang, og dankortomsætningen peger mod øget forbrugslyst i sidste kvartal efter et svagt 3. kvartal. Omvendt er forbrugertilliden faldet til det laveste niveau i mere end 3 år.

Konjunkturindikatorerne for erhvervslivet er fortsat bekymrende lave, men vi er begyndt at få tegn på bedring i både vare- og tjenesteeksporten, som dog stadig udvikler sig svagt. Lave oliepriser og renter samt stigende udlån til virksomheder giver fortsat en hjælpende hånd til dansk erhvervsliv. Vi forventer en svag vækst i år på ca. 1 pct. og lidt højere næste år. 

 

Ledighed: Næsten uændret i oktober 
Ledigheden steg en smule i oktober med 250 ledige til 111.700 fuldtidspersoner. Ledigheden har stort set været uændret siden juni men er faldet med 53.000 personer siden juli 2012. Ledighedsprocenten er på 4,2.

Beskæftigelse: Fortsat beskæftigelsesfremgang
Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 3.400 fra august til september. Lønmodtagerbeskæftigelsen er nu steget med 47.000 det seneste år. Fortsætter beskæftigelsesfremgangen kan flaskehalsene på arbejdsmarkedet forstærkes og få negative konsekvenser for dansk økonomi.

Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden fortsætter sit fald

Forbrugertilliden faldt til 0,9 i november fra 1,2 i oktober. Forbrugertilliden holdes nede af vurderingen af landets økonomiske situation, hvilket kan skyldes geopolitiske usikkerheder. Vurderingen af egen økonomi er derimod rimeligt positiv, så effekten på det private forbrug er muligvis begrænset.

Dankortomsætning: Stigning i oktober peger mod forbrugsvækst sidst på året
Dankortomsætningen steg med 0,7 pct. fra september til oktober. Dermed er der tegn på, at nulvæksten i det private forbrug i 3. kvartal bliver afløst af et bedre 4. kvartal. Det er fortsat det private forbrug, der er trækhesten i dansk økonomi, og udsigten til fornyet forbrugsvækst er derfor gode nyheder.

Konjunkturindikatorer: Stigninger i detailhandel og industri men stadig negativ tendens
November bød på stigning i konjunkturindikatorerne detailhandlen og industrien, mens serviceerhvervene faldt igen til kun lige over nulpunktet. Detailhandlens stigning kommer efter flere måneder med fald, men det er for tidligt at aflyse den faldende tendens. De faldende tendenser er ikke godt for dansk økonomi, der både påvirkes af lavere vækst i verdensøkonomien og (måske midlertidig) svaghed i det private forbrug. Den lave erhvervstillid viser, at vækstudsigterne er skrøbelige.

Konkurser: Lille stigning blandt aktive virksomheder
179 aktive virksomheder blev erklæret konkurs i november måned, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er en stigning på 10 konkurser i forhold til måneden før. Konkurser er en integreret del af markedsøkonomien, og 179 konkurser er et relativt lavt niveau.

Udenrigshandel: Lille vareeksportstigning
Vareeksporten steg med 0,9 pct. fra september til oktober. Set over de seneste 3 måneder er der dog stadig tale om et fald i forhold til perioden maj-juli. Eksporten er udfordret af, at den globale vækst er lav, og samtidig er produktionsomkostningerne i Danmark betydeligt højere end i vores konkurrentlande.

Udenrigshandel: Endelig vækst i tjenesteeksporten
Tjenesteeksporten har skuffet på det seneste, men steg i den seneste opgørelser for 3. kvartal med 0,8 pct. ift. fra 2. kvartal. Det er første gang siden 1. kvartal 2015, at tjenesteeksporten er steget. Det er glædeligt, at faldet er stoppet, men set over det seneste år er der dog stadig tale om et betydeligt fald på 9,2 pct. i forhold til året før.

Internationale konjunkturindikatorer (PMI): Stigning i Euroområdet
PMI-indikatorerne steg i Euroområdet og var uændret i USA i november. Målingerne i USA har haft en stigende tendens det seneste halve år.

Aktiekurser, C20 Cap: Fladt aktiemarked
Det danske C20 cap-indeks har stået mere eller mindre stille den seneste uge efter en uge med mindre stigninger. C20 cap-indekset har bevæget sig omkring kurs 1000 det seneste 1½ års tid, og har således ikke rigtigt rykket sig siden foråret 2015.