Økonomiske nøgletal januar 2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

januar 2017

Status på den økonomiske udvikling –
januar 2017

De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn start på det nye år. Beskæftigelsen fortsatte sin fremgang, og dankortomsætningen peger mod øget forbrugslyst i sidste kvartal efter et svagt 3. kvartal, trods fald i december, som nok skyldes ændrede forbrugsmønstre. Samtidig steg forbrugertilliden i januar efter flere måneders fald.

Konjunkturindikatorerne for erhvervslivet steg i december måned, og vi er begyndt at få tegn på bedring i både vare- og tjenesteeksporten, som dog stadig udvikler sig svagt. Lave oliepriser og renter samt stigende udlån til virksomheder giver fortsat en hjælpende hånd til dansk erhvervsliv. Væksten i dansk økonomi i 2016 var moderat – i omegnen af kun 1 pct. Vi forventer en højere men stadig moderat vækst i år.

 

Ledighed: Lille stigning skyldes øget arbejdsstyrke
Ledigheden steg i november med 1.100 ledige til 113.200 fuldtidspersoner. Baggrunden for stigningen var en udvidelse af arbejdsstyrken, da flere modtagere af integrationsydelse vurderes som jobparate, og dermed indgår i ledighedstallene. Ledighedsprocenten er på 4,2.

Beskæftigelse: Fortsat beskæftigelsesfremgang
Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 6.000 fra oktober til november. Lønmodtagerbeskæftigelsen er nu steget med 129.500 personer siden april 2013, hvor beskæftigelsen bundede efter finanskrisen, og med 47.000 det seneste år alene.

Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden forbedret i det nye år
Efter fire måneders fald steg forbrugertilliden i januar til 4,5 fra -0,3 i december sidste år. Det var især forbrugernes vurdering af familiens økonomiske situation i forhold til for et år siden, der trak forbrugertilliden op i januar.

Dankortomsætning: Fald i december, men pænt 4. kvartal samlet set
Dankortomsætningen faldt med 3,2 pct. fra november til december, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Meget af dette skyldes med stor sandsynlighed, at Black Friday i november har overtaget dele af julehandlen i december. Ser vi på tallene uden at sæsonkorrigere er december stadig årets klart største handelsmåned. Ser vi på udviklingen fra 3. til 4. kvartal er billedet noget pænere med en vækst på 0,6 pct.

Konjunkturindikatorer: Stigninger i alle brancher
December bød på stigning i konjunkturindikatorerne for både detailhandlen, serviceerhverv og industrien. Mest markant var stigningen i industrien, som gik fra -8 til -1. Industritilliden har ikke været positiv siden maj 2014, men kom altså tæt på i december. Detailhandlen og serviceerhvervene har haft en faldende tendens i flere måneder, men det er for tidligt at konkludere, at faldene er vendt til nye stigninger.

Konkurser: Uændret konkurstal i december
176 aktive virksomheder blev erklæret konkurs i december måned, når der korrigeres for sæsonudsving, hvilket er det samme som måneden før. Flest konkurser sker i Hovedstadsområdet, men det er også her, der bliver oprettet flest nye virksomheder. Konkurser er en integreret del af markedsøkonomien, og 176 konkurser er et relativt lavt niveau.

Udenrigshandel: Pæn vækst i vareeksporten
Vareeksporten steg med 1,5 pct. fra oktober til november. Set over de seneste 3 måneder er der dog stadig tale om et stort set uændret niveau i forhold til juni-august. De seneste måneders stigninger kommer i en tid hvor varmere vinde blæser over den globale økonomi, men eksporten udfordres stadig af, at produktionsomkostningerne i Danmark er betydeligt højere end i vores konkurrentlande. Samtidig kan protektionistiske strømninger lægge en dæmper på eksporten fremover.

Udenrigshandel: Endelig vækst i tjenesteeksporten
Tjenesteeksporten steg i 3. kvartal med 0,7 pct. ift. fra 2. kvartal. Det er første gang siden 1. kvartal 2015, at tjenesteeksporten er steget. Set over det seneste år er der dog stadig tale om et betydeligt fald på 8,5 pct. i forhold til året før.

Internationale konjunkturindikatorer (PMI): Stigning i Euroområdet, fald i USA
PMI-indikatorerne steg lidt i Euroområdet og faldt lidt i USA i december. Begge målinger har haft en stigende tendens siden sensommeren sidste år, og ligger med en pæn afstand til det neutrale niveau på 50.

Aktiekurser, C20 Cap: Fladt aktiemarked
Det danske C20 Cap-indeks steg næsten uafbrudt fra midten af november til begyndelsen af januar, men har stået mere eller mindre stille den seneste uge. C20 Cap-indekset har bevæget sig omkring kurs 1000 det seneste 1½-2 års tid, og har således ikke rigtigt rykket sig siden foråret 2015