Sundhed & velfærd nr. 4/2016 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 4, december 2016

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Ny rapport - Private plejehjem leverer kvalitet

 

Den hidtil største undersøgelse af forskelle i kvalitet viser, at der er mange ligheder mellem kommunale og private plejehjem, men at der også er forskelle. De private er eksempelvis rigtig gode til det brugerrelaterede.

- Dansk Erhverv: Banen er nu åben for mere offentlig- privat samarbejde på ældreområdet
- Læs artikel i Politiken: Private laver den bedste persillesovs


Værdibaseret Sundhed - billeder og indtryk fra Sundhedspolitisk topmøde

Dansk Erhverv Kort Nyt

Hvordan vi kan skabe mere værdi for patienten – og fokusere på outcome og kvalitet? Det var til debat, da Dansk Erhverv den 7. december afholdte Sundhedspolitisk topmøde for mere end 175 deltagere.
Se oplæg og billeder fra dagen her


Fremtidens kommune – offentlig-privat samarbejde på velfærdsområdet

Dansk Erhverv Kort Nyt

Berlingske Tidende udgav sidst i november et særtillæg med flere gode eksempler på godt samarbejde mellem kommuner og ikke-offentlige leverandører på velfærdsområdet. Læs eksempelvis om OK-fondens arbejde med effektstyring og dokumentation af indsatser inden for socialpsykiatrien.
Læs tillægget her


Positivt regeringsgrundlag på velfærdsområdet

Stærkere økonomisk gennemsigtighed på socialområdet og mere frit valg i ældreplejen. Mere åbenhed for private løsninger inden for sundhedssektoren og forsat fokus på udredningsret og behandlingsgaranti. Dansk Erhverv mener, at VLAK-regeringsgrundlaget markant vil styrke det offentlig- private samarbejde på velfærdsområdet.
Læs Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringsgrundlaget


Dansk Erhvervs anbefalinger til en life science strategi

Dansk Erhverv Kort Nyt

Life science har ikke fundet vej ind i det nye regeringsgrundlag. Dansk Erhverv vil naturligvis være opmærksom på arbejdet i det nedsatte vækstteam og den endelige udformning af en egentlig strategi for life-science.
Læs Dansk Erhvervs anbefalinger til en life science strategi


Invitation til fyraftensmøde i januar – vedrørende det risikobaserede tilsyn 2017

I 2017 indføres det nye risikobaserede sundheds-tilsyn. Håndterer din virksomhed medicin, skal du som udgangspunkt registreres. Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder inden for botilbud og institutioner på ældreområdet (plejehjem) til fyraftensmøde.
Læs mere og tilmeld dig her


Styrk de gode idéers vej til markedet

Hvordan skaber man innovation gennem digitalisering, forskningssamarbejde eller nye forretningsmodeller? Det sætter Dansk Erhverv fokus på i en række artikler i et særtillæg til Berlingske Tidende.
Læs tillægget her


Eksportfremstød i Sverige inden for bl.a. sundhed, velfærdsteknologi og plejesektoren

Dansk Erhverv er medarrangør for et erhvervsfremstød til Sverige i maj måned, anført D.K.H. Kronprinsparret. Fremstødet vil fokusere på danske virksomheders evner og styrker, herunder også inden for særligt sundhed og pleje.
Læs mere her


Frist for tilkendegivelse af interesse den 13. januar 2017. Spørgsmål og nærmere oplysninger kan rettes til chefkonsulent, Nynne Norman Scheuer på nns@danskerhverv.dk