Sundhed & velfærd nr. 5/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 5, januar 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Store forskelle i ventetiden på kommunal genoptræning

Dansk Erhverv har undersøgt, hvor mange dage borgerne må vente på genoptræning, når de blevet udskrevet fra sygehus. Og antallet af ventedage varierer meget fra kommune.

- Store forskelle i ventetiden på kommunal genoptræning
- Det skal gå langt hurtigere med genoptræningen  


Demenshandleplan – kun på tværs kan vi løse udfordringerne

Folketingets partier har sat tal på udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan. For Dansk Erhverv, der organiserer mange virksomheder på plejeområdet, er det vigtigt samspillet med private virksomheder og organisationer skal fungere.
Læs mere her


Ny minister ønsker bedre konkurrence på socialområdet

I et indlæg på netmediet Altinget erklærer den nye Børne- og Socialminister Mai Mercado sig enig med Dansk Erhverv og ønsker mere mere åbenhed og konkurrence på socialområdet.
Læs indlægget her


Private står klar til at sikre lægedækning

Regeringens lægedækningsrapport har afleveret sine anbefalinger, der skal sikre lægedækning i hele Danmark. Desværre har udvalget bag glemt en vigtig aktør – den private sektor, som hver eneste dag leverer sundhedsløsninger til gavn for borgere og patienter i regioner og kommuner.
Læs Dansk Erhvervs kommentar til lægedækningsudvalgets rapport her


De danske sundhedserhverv – en afgørende værdiskaber

Vidste du at de private sundhedserhverv har ansat mere end 70.000 medarbejdere? Læs Dansk Erhverv store analyse af sundhedserhvervenes betydning for Danmark. Her kan findes fakta om medicinindustrien, de private sundhedsudbydere og engroshandel.
Læs mere her


Ombudsmanden ser på Socialpsykiatrien

Mens ny lovgivning er på vej går Folketingets ombudsmand nu ind og ser nærmere på samarbejdet mellem regionerne og socialpsykiatrien. Dansk Erhverv organiserer de private socialpsykiatriske tilbud og hilser et eftersyn velkommen.
Læs mere her