DE Turisme nr. 6/2016 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Læs det online her!

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 6, september 2016

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

Turisme på dagsordenen i finansloven og helhedsplanen

Dansk Erhverv Kort Nyt

Regeringens nye Helhedsplan og forslag til finanslov lægger op til at forhøje fradraget for udlejning af feriehuse gennem et udlejningsbureau med 5.000 kroner. Desuden lægges der op til en fortsættelse af de regionale turismeselskaber.
Læs mere om de enkelte forslag og Dansk Erhvervs holdning her


Landdistriktspulje med fokus på turisme

Dansk Erhverv Kort Nyt

Regeringen og aftaleparterne bag planlovsaftalen har besluttet at afsætte 12,5 mio. kroner i Landdistriktspuljen til ø- og turismeprojekter. Især projekter inden for teamet ’Turisme som drivkraft for vækst og udvikling’ skal prioriteres. Ansøgningsfristen er den 26/9.
Læs mere her


Mindre bureaukrati for hotelbranchen

Dansk Erhverv Kort Nyt

Det gammeldags og tunge system med papirblanketter og fysiske underskrifter ved registrering af udenlandske hotelgæster er nu på vej til at blive ændret, takket være Dansk Erhvervs indsats i Virksomhedsforum.
Læs mere her


Nordisk Råd stiller skarpt på turismesamarbejde

Dansk Erhverv Kort Nyt

Nordisk Råd har fokus på turisme og arbejdet for en fælles indsats med at fremhæve de nordiske styrkepositioner inden for området. Dansk Erhverv synes det er oplagt at inddrage erhvervslivet i dialogen.
Læs mere om Nordisk Råds arbejde her 

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
International arbejdskraft - indstationering
Kom og hør mere om reglerne for arbejdstilladelser, herunder den praktiske fremgangsmåde ved ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse.
København 28/9

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Advarsler, opsigelse og bortvisning 
Der kan være mange årsager til, at man skal afskedige en eller flere medarbejdere. Uanset årsagen er det vigtigt, at afskedigelsen foregår juridisk korrekt, da en ”fejlagtig” opsigelse kan koste en virksomhed dyrt.  Kom og bliv rustet til at begrænse eller helt undgå efterfølgende personalesager i forbindelse med opsigelser.
Kolding 28/9
København 6/10

Dansk Erhverv nyhedsbrev strip
Beskatning af medarbejdere
Dansk Erhverv inviterer i samarbejde med Deloitte til et halvdagskursus om beskatning af medarbejdere. Vi gennemgår bl.a. regler og praksis for beskatning og indberetning af personalegoder, som de ser ud medio 2016 og gennemgår alle de skattefrie muligheder.
Kolding 10/10
København 28/10

Følg Dansk Erhverv på LinkedIN